Diagnosi i millora del grau de desenvolupament TIC en els centres educatius

La integració de les tecnologies dins els centres educatius és cada vegada més rellevant, no només com a eines que faciliten la gestió interna i la comunicació de les escoles sinó, sobretot, per ser aplicades directament a les metodologies d’aprenentatge. El Clúster Edutech, agrupació d’empreses de tecnologia educativa, té com a missió dissenyar i implementar iniciatives per reforçar les empreses que en formin part. En aquest sentit, un dels objectius principals és difondre la importància estratègica de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, DEP Institut està col·laborant amb el Clúster per tal de dissenyar una eina que permeti els centres educatius realitzar un diagnòstic sobre el seu grau de desenvolupament TIC, conèixer el seu posicionament en relació altres centres i, com a complement, que la mateixa escola pugui identificar quines són les tecnologies òptimes per a maximitzar el seu potencial, tant a nivell de projecte educatiu com d’organització del centre. La metodologia aplicada en la construcció d’aquesta eina inclou la revisió de projectes internacionals, la realització d’entrevistes a directors/es i responsables TIC i TAC d’escoles, així com sessions de treball amb experts en tecnologies educatives amb l’objectiu de dissenyar i pilotar un prototip per validar-ne la idoneïtat. Enllaç Edutech Cluster: http://edutech.cat/

SOM-HI! Guies d’activitats d’orientació per a la transformació i l’accés al mercat de treball (Recercaixa 2012)

L'estudi té com a objectiu investigar sobre l'accés al mercat laboral i la precarietat

El projecte "Impacte de l’orientació professional de joves en el desenvolupament de competències per accedir al mercat laboral i transformar-lo", presentat per DEP Institut,
Educaweb, la International Foundation for Interdisciplinary Health Promotion i dirigit per l'investigador Màrius Martínez de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat seleccionat per a la convocatòria de 2012 del Programa RecerCaixa. L'estudi en el que participa DEP s'emmarca en l'apartat de projectes sobre ocupació, que tenen com a objectiu investigar sobre l'accés al mercat laboral i la precarietat, especialment la dels joves. El Programa RecerCaixa, patrocinat per l'Obra Social La Caixa i l'Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), té com a principals objectius l'impuls de la investigació científica excel·lent a Catalunya i la sensibilització i la implicació dels ciutadans en el procés d'investigació i els avanços científics. La convocatòria de 2012 ha reunit a més de 360 propostes de gran nivell, procedents de 67 institucions diferents, de les quins 25 han estat seleccionades i rebran finançament per dur a terme les seves investigacions. Els projectes seleccionats han estat triats tenint en compte la seva vocació transformadora, entesa amb la voluntat que els potencials beneficis arribin als ciutadans, ja sigui aportant solucions a problemes socials o bé, generant coneixement científic nou i responent a preguntes fonamentals. La resolució de la convocatòria es va fer pública el passat 22 de febrer a Barcelona, en un acte celebrat en Cosmocaixa i presidit per Antoni Castellà, secretari d'Universitats i Investigació del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya; Jaime Lanaspa, director general de la Fundació La Caixa; Ferran Sancho, president de l'ACUP; Josep M. Vilalta, secretari executiu de l'ACUP en representació del programa RecerCaixa, i Enric Banda, director de l'Àrea de Ciència, Investigació i Medi ambient de la Fundació La Caixa.

Guia pràctica per estudiar a l’estranger

DEP Institut i Educaweb elaboren la “Guía práctica para estudiar en el extranjero”

En un món global, estudiar a l'estranger és una opció escollida per un nombre cada vegada més gran d'estudiants que contribueix al seu desenvolupament personal i professional. Segons dades de l'INE de l'any 2014, 462.000 estudiants d'entre 18 i 34 anys havien realitzat part dels seus estudis de formació superior fora d'Espanya.

Com a resposta a aquesta demanda i per tal d'ajudar als estudiants en la seva presa de decisions, Educaweb i DEP Institut han elaborat la Guía práctica para estudiar en el extranjero, un manual que respon a les preguntes de “què estudiar, on estudiar i quins són els criteris”.

La guia recull informació completa i detallada sobre tot allò que els estudiants necessiten saber per estudiar a l'estranger i planificar la seva carrera acadèmica i professional en base a una perspectiva orientadora. Per tal d'escollir els principals centres internacionals de referència organitzats per sectors professionals s'ha dissenyat un model de priorització de l'oferta educativa basat en un sistema d' indicadors d'excel.lència, a partir dels quals s'ha elaborat una compilació pensada per ser útil i aportar valor afegit a la informació ja existent.

El llibre recopila informació de les ciutats universitàries de 29 països, 129 campus de referència global i 786 estudis universitaris, classificats en 22 sectors de coneixement. Proporciona també informació pràctica de les 10 ciutats amb més oferta formativa, on el lector pot conèixer des d'aspectes relacionats amb l'activitat universitària de la ciutat fins a qüestions de la vida quotidiana.

La “Guía práctica para estudiar en el extranjero”, publicada per l'Editorial Planeta es pot adquirir a les llibreries, amb concertació prèvia a la seu d'Educaweb i DEP Institut a Barcelona, o bé online: http://www.casadellibro.com/libro-guia-practica-para-estudiar-en-el-extranjero/9788408141303/2524900

L’antic alumnat de la Fundació Escoles Garbí valora el centre amb un notable

DEP confecciona un retrat sociològic dels estudiants de les Escoles Garbí i Pere Vergés després 50 anys d'ensenyament El grau de satisfacció per part de les més de 5.000 persones que han estudiat a la Fundació Escoles Garbí des de la promoció de 1968 fins a la de l'any 2000, és del 8,2. A més, el 98,5% d'aquests confessa tenir un bon record del seu pas per l'escola. Així es desprèn de l'estudi sociològic de l'estudiantat de la Fundació Escoles Garbí realitzat i presentat per DEP en la II Nit Alumni de l'entitat, celebrada el divendres 2 de juliol. Amb aquest projecte la Fundació Escoles Garbí ha pretès temptejar l'opinió i les opinions de l'antic alumnat pel que fa a la creació d'una xarxa social que els posi en contacte. Els resultats han estat molt satisfactoris, ja que la idea ha despertat un gran interès entre tots els estudiants. Els estudis   El 79,5% de l'antic alumnat de les Escoles Garbí i Pere Vergés ha optat a una titulació universitària de grau mig, grau superior o tercer cicle. El 7,1% s'ha decantat per un cicle formatiu de grau superior o mig. Entre les persones universitàries, tot i haver-hi una àmplia diversitat en els àmbits d'estudis realitzats, els més destacats són els d'economia i administració, enginyeries i arquitectura. I pel que fa als cicles formatius ressalten els d'administració. L'ocupació   Pel que fa a la situació laboral de l' antic alumnat de la Fundació Escoles Garbí , tot i que la majoria està assalariat en una empresa o administració (65,3% ), destaca l'alt percentatge d'emprenedors , ja que 1 de cada 4 treballa per compte propi. De tots els antics i antigues alumnes que estan ocupats, l' 11,7% ho fa als sectors de la sanitat i els serveis socials i el 10,5% a la indústria manufacturera. A més, el 40,8 % desenvolupa fonamentalment funcions directives o de gestió i majoritàriament guanyen per sobre dels 24.000 € (39,9% ). L'associacionisme   L'elevada vinculació a associacions o organitzacions sense ànim de lucre és una altra característica a destacar de l'antic alumnat de la Fundació Escoles Garbí amb el 73,5%, d'aquests el 53,8 % és membre i el 40,9% participa activament. La dedicació mitjana a aquest tipus d'entitats és de 14,8 hores mensuals .

JOBLAND, un projecte europeu que promou l’orientació des de Primària

Promoure i desenvolupar l'orientació acadèmica i professional des de l'educació Primària, així com prevenir l'abandonament escolar prematur és el principal objectiu de JOBLAND: Teaching skills and resources for improving career learning at schools, un nou projecte europeu en què participa DEP Institut juntament amb un consorci format per 9 entitats del sector educatiu i formatiu provinents de 6 països: Romania, Itàlia, Dinamarca, Regne Unit, Turquia i Espanya. Aquesta iniciativa busca introduir en aquesta etapa educativa el món de les professions i el coneixement de les habilitats clau per al desenvolupament de l’alumnat, de manera que aprenguin a ser autònoms en el procés de presa de decisions a llarg de la seva trajectòria acadèmica i professional. A través del projecte, cofinançat pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, també es pretén identificar i aportar metodologia i recursos que donin suport al desenvolupament de les competències transversals i l'autonomia de l'alumnat. El projecte de JOBLAND no comença des de zero. El consorci utilitzarà un marc teòric i recursos desenvolupats i provats en altres projectes en els que ha participat DEP Institut com són Guidance and Entrepreneurship Mind-Sets through Games (GEM), LEADER i Widening the Future. Si sou un centre educatiu i/o professional de l'orientació i esteu interessats en conèixer més detalls del projecte podeu contactar amb nosaltres a través del correu jobland@dep.net o per telèfon (932151365 – Rachel Nelson). Més informació: https://www.joblandproject.eu/

Tallers d’orientació sobre el sistema sanitari

CCOO de Catalunya i DEP Institut realitzen jornades orientatives per als estudiants de medicina i/o infermeria de les universitats catalanes El dilluns 17 de novembre va començar el primer taller d'orientació, d'un total de sis, plantejat per Comissions Obreres de Catalunya i DEP Institut a les universitats catalanes públiques que imparteixen els estudis de medicina i/o infermeria sobre els sistemes sanitaris. Toni Tuà, de CCOO, es fa càrrec de la presentació d'aquests tallers i Silvia Rueda, responsable de l'àrea de salut i qualitat de vida de DEP Institut, desenvolupa els continguts. En aquestes jornades es presenten els principals resultats de l'estudi sobre el coneixement dels sistemes sanitaris dels futurs titulats i titulades en ciències de la salut promogut per la Secretaria de Política Social de CCOO de Catalunya i realitzat per DEP Institut durant el curs 2009-2010. A més, es mostren els aspectes més importants dels tres models sanitaris (liberal, de seguretat social i sistema nacional de salut). Un dels aspectes centrals del taller és l'anàlisi de les característiques més importants dels sistemes espanyol i català a partir d'una breu contextualització històrica, destacant els elements diferenciadors del model català en relació al desenvolupament professional. Les properes sessions programades són:

  • 4 nov de 12:00 a 14:00 a la facultat de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • 15 nov de 13:00 a 15:00 a la facultat de medicina de la UAB
  • 17 nov de 12:00 a 14:00 a la facultat de medicina de la UAB
  • 21 nov de 19:15 a 21:00 a la facultat d'infermeria de la Universitat de Girona (UdG)
  • 25 nov de 13:00 a 15:00 a la facultat de medicina de la UAB