Estudi sobre l’impacte de la crisi de la COVID-19 sobre la població del Vallès Occidental

D’EP Institut ha portat a terme, juntament amb l’Observatori comarcal, un estudi sobre l’impacte que la crisi de la COVID-19 ha tingut sobre la població del Vallès Occidental amb l'objectiu de disposar d’informació i coneixement sobre l’impacte de la crisi provocada per la COVID-19 de cara a formular noves propostes dirigides a reduir la precarietat, la pobresa i la desigualtat, així com el disseny d’actuacions transversals i sectorials. Per tal d’assolir aquest objectiu, s’ha seguit una metodologia en tres fases: 1) Marc conceptual (definició del marc conceptual a partir de la revisió de la literatura acadèmica, estudis i informes), 2) Sistema d’indicadors comarcals (selecció de dimensions i indicadors rellevants, recollida i sistematització de la informació) i 3) Obtenció d’informació qualitativa (entrevistes a informants clau i grups de discussió). A partir d’aquí, s’han detectat 8 factors de risc (la situació legal, la situació laboral, la salut i addiccions, la situació residencial, l’edat, el gènere, l’escletxa digital i la situació relacional) i 2 efectes principals de la crisi a la comarca (l’augment de la demanda de primera acollida per la manca sobtada d’ingressos i l’aprofundiment/agreujament de les situacions de vulnerabilitat ja existents). L’informe complet es pot consultar aquí, i també es pot descarregar el sistema d’indicadors elaborat. Per a més informació: http://www.ccvoc.cat/actualitat/noticies/2021/03/10/l-estudi-d-impacte-de-la-covid19-del-consell-comarcal-posa-en-focus-en-la-salut-mental-i-l-agreujament-de-situacions-de-risc-per-a-dones-infants-i-persones-migrades

Segona onada de l’Enquesta de Condicions de Vida del Prat de Llobregat

D’EP Institut va portar a terme la I Enquesta de Condicions de Vida del Prat de Llobregat entre els mesos de gener i febrer del 2020, acabant la recollida de dades poques setmanes abans de la declaració de l’estat d’alarma per la Covid-19. En aquest context, l’Ajuntament ha volgut realitzar una segona onada de l’enquesta per tal de conèixer com la crisi de la Covid-19 ha impactat en les condicions de vida de la població del municipi. En aquest context, entre els mesos de novembre i desembre del 2020, D’EP Institut va entrevistar 600 persones. D’aquestes, 349 (el 58,2%) han tornat a respondre a la segona onada, mentre que les 251 restants que no han pogut o no han volgut participar a la segona onada han estat substituïdes per persones amb característiques sociodemogràfiques similars en base al sexe, l’edat i el districte de residència. Entre els resultats més destacats trobem que el 24,2% de la població en edat laboral i capacitat per a treballar del Prat de Llobregat ha vist negativament afectada la seva situació laboral al llarg del 2020; que el 15,3% reconeix haver tingut dificultats per a realitzar les despeses habituals en oci o lleure durant els darrers 6 mesos; o que el 45,7% reconeix haver viscut durant els últims 6 mesos alguna situació emocional complicada amb la que podria haver necessitat ajuda. Per a més informació: Enquesta de Condicions de Vida (ECV) (elprat.cat) http://revista.elprat.cat/260/24/

Tallers d’orientació sobre el sistema sanitari

CCOO de Catalunya i DEP Institut realitzen jornades orientatives per als estudiants de medicina i/o infermeria de les universitats catalanes El dilluns 17 de novembre va començar el primer taller d'orientació, d'un total de sis, plantejat per Comissions Obreres de Catalunya i DEP Institut a les universitats catalanes públiques que imparteixen els estudis de medicina i/o infermeria sobre els sistemes sanitaris. Toni Tuà, de CCOO, es fa càrrec de la presentació d'aquests tallers i Silvia Rueda, responsable de l'àrea de salut i qualitat de vida de DEP Institut, desenvolupa els continguts. En aquestes jornades es presenten els principals resultats de l'estudi sobre el coneixement dels sistemes sanitaris dels futurs titulats i titulades en ciències de la salut promogut per la Secretaria de Política Social de CCOO de Catalunya i realitzat per DEP Institut durant el curs 2009-2010. A més, es mostren els aspectes més importants dels tres models sanitaris (liberal, de seguretat social i sistema nacional de salut). Un dels aspectes centrals del taller és l'anàlisi de les característiques més importants dels sistemes espanyol i català a partir d'una breu contextualització històrica, destacant els elements diferenciadors del model català en relació al desenvolupament professional. Les properes sessions programades són:

  • 4 nov de 12:00 a 14:00 a la facultat de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • 15 nov de 13:00 a 15:00 a la facultat de medicina de la UAB
  • 17 nov de 12:00 a 14:00 a la facultat de medicina de la UAB
  • 21 nov de 19:15 a 21:00 a la facultat d'infermeria de la Universitat de Girona (UdG)
  • 25 nov de 13:00 a 15:00 a la facultat de medicina de la UAB

L’Esclerosis Múltiple és una malaltia poc coneguda entre la població espanyola

DEP Institut col·labora amb el primer estudi sobre el coneixement social de la malaltia

El primer estudi sobre coneixement social de la Esclerosi Múltiple, en el que ha col•laborat DEP Institut, revela que més de la meitat de la població espanyola està poc informada sobre la malaltia, i que el coneixement sobre la mateixa està relacionat amb els estadis més avançats i discapacitants. L’estudi, realitzat a partir d’una enquesta a 3.800 persones de les 17 Comunitats Autònomes, mostra també que dos de cada deu persones creu probable tenir Esclerosi Múltiple al llarg de la seva vida i que més de la meitat reconeix tenir temor a patir aquesta malaltia. Entre les conseqüències que es deriven de patir Esclerosi Múltiple, les que més preocupen són especialment la dependència (49,7%) i la limitació de l’activitat física (35,9%), mentre que les menys conegudes i que menys preocupació generen són les conseqüències més lleus, com els problemes de visió o de la bufeta. Durant la roda de premsa de presentació dels resultats de l’estudi, la doctora Ester Moral, coordinadora del Grup d’Estudi de Malalties Demielinitzants de la Societat Espanyola de Neurologia, va destacar que “és important que la població sàpiga que el pronòstic d’aquesta malaltia ha canviat en els últims anys de manera important i que, si són diagnosticats a temps i correctament tractats, la seva evolució pot ser molt bona. Continua sent una malaltia seriosa però amb els tractaments actuals, juntament amb els que estan per arribar en un futur proper, aconseguirem que el control sobre aquesta malaltia millori dia a dia”. A la foto, d'esquerra a dreta: Silvia Rueda (DEP Institut), Ana Torredemer (Presidenta de la Associació de Pacients EME), Baltasar del Moral Majado (Secretari General de la Associació de Pacients AEDEM), Ester Moral (Coordinadora del Grup d’Estudi de Malalties Desmielinitzants de la SEN) i Carlos Martinez (Director Mèdic de Genzyme). Més informació:
www.sanofi.es