El 2022 Sant Just Desvern va entrar a formar part de la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigues amb les Persones Grans, de l’Organització Mundial de la Salut.

En aquest context D’EP Institut ha col·laborat en la diagnosi i elaboració del Pla d’acció del projecte “Sant Just Desvern, Ciutat amiga  de les persones grans” per als anys 2023-2027. Per tal de realitzar l’estudi s’han realitzat set grups focals amb els diferents perfils implicats (persones grans, persones cuidadores, entitats socials i proveïdors de serveis), un grup de treball amb la ciutadania, vàries sessions de treball tècniques i polítiques, així com una consulta online dirigida a la ciutadania i a entitats del municipi.

Tan la diagnosi com el Pla d’acció té en compte 8 eixos: Accessibilitat i ús d’espais públics i privats, Mobilitat i transport, Habitatge, Relacions de suport i ajuda mútua, Respecte, desigualtats i inclusió, Participació social i cívica, Comunicació i informació, i Serveis socials i de salut.

El Pla d’acció resultant inclou 51 propostes, 20 de les quals es troben en fase d’implementació i 31 són noves.

Més informació: https://comunicacio.santjust.net/2023/09/12/el-pla-sant-just-desvern-ciutat-amiga-de-les-persones-grans-pren-forma/