ORIENTACIÓ

Més de 25 anys acompanyant a les persones a decidir

En una societat globalitzada, complexa i incerta, en la que els models preestablerts estan desapareixen i les coordenades dels escenaris socials estan en procés de transformació, els itineraris formatius i les oportunitats professionals estan en procés de mutació permanent.

Aquest context fa que la ciutadania necessiti més que mai d’orientació i acompanyament en la construcció del seu projecte de vida i professional i en la gestió de la seva carrera.

Cal facilitar que tot l’alumnat aconsegueixi ser autònom en les seves decisions i disposi de les eines per assolir l’èxit des d’una perspectiva educativa i personal.

L’orientació en les transicions dins i fora del sistema educatiu i, posteriorment, en el sistema laboral, resulta cada cop més imprescindible per afrontar i superar els canvis i reptes que comporten aquestes transicions.

El model d’orientació acadèmica i professional de D’EP Institut pivota sobre el concepte integral de la construcció del projecte de vida i professional de la persona, que reconeix el caràcter emancipador i universal de l’orientació acadèmica i professional.

A D’EP Institut acompanyem les persones a prendre decisions relatives al desenvolupament del seu projecte de vida i professional i fomentem el desenvolupament de les habilitats per a la gestió de la carrera de les persones.

Entenem l’orientació com un “procés continu que permet a la ciutadania, a qualsevol edat i al llarg de la seva vida, determinar les seves capacitats, les seves competències i els seus interessos, prendre decisions en matèria d’educació, formació i ocupació i gestionar el recorregut de la seva vida personal pel que fa a l’educació i la formació, a la feina i en altres marcs on és possible adquirir o utilitzar aquestes capacitats i competències”. (UE (2008). Incloure millor l’orientació permanent en les estratègies permanents d’educació i formació permanent DOUE 2008 / C 319/02).

La nostra tasca en l’àmbit de l’orientació, a través d’activitats (xerrades, tallers, …), recursos, formacions, etc., adreçades a joves, famílies i professionals, posa l’accent en dues qüestions:

L’orientació i acompanyament en la presa de decisions i l’estímul i desenvolupament de les competències per tal que les persones, especialment els i les joves, puguin decidir, de forma autònoma, lliure de condicionants i amb convenciment i il·lusió, el seu futur.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Tens dubtes? Si vols que t’ajudem en qualsevol de les nostres àrees, envia’ns un formulari i et contestarem el més aviat possible.
Contactar per saber-ne més