PROJECTES EDUCATIUS

Fem realitat els teus projectes

Actualment, moltes institucions no escolars – administracions públiques, fundacions, empreses, organitzacions no governamentals, … – utilitzen “el fet educatiu” com una via mitjançant la qual assolir els seus objectius, siguin aquests de caràcter comunicatiu o divulgatiu, estiguin vinculats amb la seva missió, establerts en el marc de polítiques pròpies de RSC, …

A partir de l’experiència de D’EP Institut en la realització i acompanyament en la implementació de projectes educatius, contemplem un conjunt de serveis, que aplicant una metodologia pròpia, permet l’adaptació al projecte i a la institució promotora del mateix.

A partir de l’aplicació d’una metodologia pròpia i a través d’un treball conjunt amb la institució, l’equip de D’EP Institut realitza la conceptualització i disseny del projecte educatiu.

Aquesta metodologia permet definir: els objectius a assolir, les finalitats i continguts educatius, la població destinatària així com els perfils professionals dels responsables de la implementació (interns o externs), el tipus d’activitats, continguts, recursos necessaris (econòmics i humans) i contextos d’aplicació, així com el calendari d’implementació.

Una dimensió clau d’un projecte educatiu és la seva operativització, la implementació del concepte a la realitat de forma alineada amb els objectius. És des d’aquesta perspectiva que D’EP Institut ofereix el servei de Secretaria Tècnica del Projecte Educatiu.

La funció general de la Secretaria Tècnica és garantir que la implementació del projecte es realitzi en el temps i forma previstos.

Moltes de les iniciatives amb finalitats educatives contemplen la celebració d’esdeveniments singulars com a punt de cloenda a un cicle d’implementació (actes de cloenda, lliurament de premis o reconeixements, presentació de produccions dels participants, …) o bé com espais de reflexió, intercanvi o construcció de nous coneixements (Jornades tècniques, fòrums, congressos, …). És des d’aquesta perspectiva que D’EP institut ofereix el servei d’organització d’esdeveniments, contemplant des de la conceptualització i disseny de l’esdeveniment fins a la gestió o producció del mateix, de forma ajustada i flexible, accionant el conjunt o aquells àmbits en els que la institució necessiti suport.

Actualment l’avaluació d’un projecte educatiu suposa un requeriment – de caràcter intern i extern – i no una opció tant des de l’òptica de la conceptualització de propi programa, com de la seva implementació, continuïtat o sostenibilitat. Així, DEP Institut ofereix 3 línies d’avaluació dels projectes educatius (de procés, de satisfacció i d’impacte pedagògic), que posen el focus en diferents dimensions de la iniciativa.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Tens dubtes? Si vols que t’ajudem en qualsevol de les nostres àrees, envia’ns un formulari i et contestarem el més aviat possible.
Contactar per saber-ne més