ESTUDIS
I CONSULTORIA

Activitats de recerca sociològica, consultoria i serveis relacionats amb l’obtenció, gestió i difusió d’informació per tal de recolzar les empreses, institucions públiques i entitats sense afany de lucre en la seva presa de decisions.

En què et podem ajudar

  • Diagnòstics i avaluació de necessitats
  • Avaluació de serveis, plans, programes i polítiques
  • Estudis i avaluacions d’impacte
  • Processos participatius i deliberació
  • Planificació estratègica i consultoria
  • Recerca i transferència de coneixement