MENCIÓ ENRIC RENAU I PERMANYER

La Menció Enric Renau i Permanyer neix amb la voluntat de ser un reconeixement a la figura i a la tasca de l’Enric, soci-fundador de DEP Institut.

La Menció Enric Renau i Permanyer neix amb la voluntat de ser un reconeixement a la figura i a la tasca de l’Enric en aquest àmbit posant en valor la tasca de persones, projectes o institucions que amb les seves iniciatives en l’àmbit de la recerca aplicada afavoreixin la transformació i intersecció del món de l’educació, la formació i el treball.

Enguany, en el marc del lliurament de la 6a edició dels Premis Educaweb es va lliurar la 1a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, DEP Institut i Educaweb.

La Menció Enric Renau i Permanyer va recaure en online l’estudi “Factor influents en l’elecció d’estudis científics, tecnològics i matemàtics”, impulsat per Everis i realitzat amb el suport tècnic d’e-Motiva, i amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament.

En aquesta primera Menció s’ha volgut posar l’èmfasi en la recerca aplicada dirigida al col·lectiu de joves que, de manera específica, tingui com a objectiu millorar i augmentar les seves oportunitats d’èxit al mercat laboral.

Després de preseleccionar 15 recerques, el comitè avaluador ha decidit premiar el projecte d’Everis pel potencial de transferibilitat i impacte, l’ambició metodològica i la visió de futur que aporta. En paraules de Xavier Riudor, director tècnic del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) i Vicesecretari de la Junta en Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya: l’objectiu principal de l’estudi és contribuir a incrementar les vocacions en l’àmbit científic, tecnològic i matemàtic per part dels estudiants, aportant elements per a la comprensió del procés de decisió en l’elecció d’estudis a la finalització de l’ESO i del Batxillerat, així com una identificació dels factors que porten a l’elecció d’aquests estudis.

La 2a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, DEP Institut i Educaweb, ha premiat a l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua.

Ivàlua és un Consorci d’institucions que va iniciar la seva activitat el 2008 i promou l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya, facilitant l’intercanvi d’informació i l’accés als recursos. La seva missió és promoure l’avaluació de polítiques i programes per millorar-ne l’efectivitat, l’eficiència i la transparència envers la ciutadania.

Enguany la segona edició de la Menció Enric Renau i Permanyer ha volgut fer èmfasi en les iniciatives enfocades a mesurar l’impacte de polítiques o programes. Iniciatives d’avaluació que tenen com objectiu generar coneixement per a recolzar les organitzacions en la presa de decisions i millorar els resultats de la seva intervenció.

En aquest sentit, el Jurat considera fonamental la incorporació de l’avaluació de polítiques i programes, atès que aquests tipus d’estudis permeten optimitzar recursos i produeix argumentaris i estratègies de persuasió per facilitar la presa de decisions. En definitiva, l’avaluació de l’impacte és una eina que clarament incrementa el valor social de la recerca, a partir de resultats tangibles i operativitzables.

Per atorgar aquesta distinció s’han preseleccionat 11 recerques, i s’han avaluat les candidates tenint en compte:

  • El seu plantejament metodològic i l’ús d’eines d’anàlisi que contribuïssin a respondre els seus objectius.
  • L’orientació a la millora en base als resultats de la recerca.
  • El grau d’innovació social que incorporen, ja sigui pel col·lectiu en el que es focalitza o pels instruments que utilitza.
  • El potencial per ser transferides a altres sectors o col·lectius.

La 3a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, DEP Institut i Educaweb, ha premiat a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

La tercera edició de la Menció Enric Renau i Permanyer ha volgut posar l’èmfasi en la recerca aplicada entorn a les persones amb discapacitat i la seva inclusió en els àmbits de l’educació, la formació i el treball, entenent que és clau l’impuls de la investigació social orientada a generar evidències que permetin maximitzar l’impacte de les iniciatives que es porten a terme per promoure la plena integració social, laboral i educativa de les persones amb discapacitat al llarg de tota la seva vida.

El jurat ha estat conformat per Mercè Kirchner, gerent del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs, Marta Obdulia, gerent de la Federació ECOM, Xavier Riudor, director del gabinet tècnic del CTESC i secretari tècnic de la Menció, i Antonio Guillén, president del COCARMI, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. La Menció també ha comptat amb DEP Institut i Educaweb com a membres del jurat amb veu però sense vot.

El 2015, pel seu grau d’innovació en l’aproximació al col·lectiu de persones amb discapacitat, el potencial de transferibilitat i la seva aportació metodològica el jurat ha decidit atorgar la 3a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca: “Avaluació de l’impacte social del Programa d’Inserció Laboral de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat a Parcs i Jardins”. Un estudi promogut per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.

La 4a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, DEP Institut i Educaweb, ha premiat a la sociòloga Elena Sintes.

Enguany la Menció, impulsada des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, DEP Institut i Educaweb, ha volgut posar l’èmfasi en les iniciatives enfocades en l’anàlisi de l’organització (i reorganització) social del temps i la seva incidència en l’àmbit de l’educació, la formació i/o el treball. D’aquesta manera els promotors d’aquesta menció han volgut sumar-se als esforços de la societat civil organitzada per posar en l’agenda social, econòmica i política propostes per racionalitzar els horaris al nostre país, que en gran mesura depenen de la gestió dels temps de treball, escolar, comercial i de lleure. Tot aquest procés ha arribat fins al Parlament on actualment es tramita una proposició de llei de la reforma horària.

En aquesta línia, el Jurat considera clau l’impuls de la investigació social orientada a generar evidències que acompanyin la presa de decisions, l’assignació de recursos i la millora de les polítiques públiques.

Enguany, per la seva aproximació metodològica, abast i rigor i, especialment, per l’aportació al debat sobre la reorganització del temps en l’àmbit de l’educació, el jurat ha decidit atorgar la 4a Menció Enric Renau i Permanyer a les recerques: “A les tres a casa? L’impacte social i educatiu de la jornada escolar contínua” i “Escola a temps complet. Cap a un model d’educació compartida”. Dues recerques realitzades per la sociòloga Elena Sintes i publicades per la Fundació Jaume Bofill el 2012 i el 2015, respectivament.

La 5a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, DEP Institut i Educaweb, ha premiat al grup de recerca Transicions Acadèmiques i Laborals (TRALS).

La 6a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, DEP Institut i Educaweb, ha premiat l’Estudi realitzat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE).

La 7a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, DEP Institut i Educaweb, ha premiat l’informe coordinat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i elaborat pel grup de recerca Còmplex de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La 8a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, DEP Institut i Educaweb, ha volgut posar en valor aquelles iniciatives que han analitzat l’impacte de la COVID-19 en aquests àmbits.

En aquesta edició el jurat ha estat integrat per Armand Giménez, politòleg en representació del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia; Oriol Homs, sociòleg i investigador especialitzat en educació i treball; Xavier Riudor, politòleg i director del gabinet tècnic del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i secretari tècnic de la menció; D’EP Institut i Educaweb (amb veu, però sense vot).

La 9a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya, D’EP Institut i Educaweb, ha volgut, coincidint amb el centenari del naixement de Joan Triadú i Font, mestre, pedagog, crític literari, escriptor, traductor i activista cultural, posar en valor recerques aplicades al voltant dels àmbits de la cultura i l’educació.

En aquesta edició el jurat ha estat integrat per Armand Giménez, politòleg en representació del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia; Carles Duarte, expert en aquest àmbit; Xavier Riudor, politòleg i director del gabinet tècnic del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i secretari tècnic de la menció; D’EP Institut i Educaweb (amb veu, però sense vot).

La 10a Menció Enric Renau i Permanyer a la recerca social aplicada en educació, formació i treball, impulsada des del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya, D’EP Institut i Educaweb, s’ha volgut focalitzar en iniciatives que promouen, de manera destacada, l’ús i la reutilització de les dades obertes.

 

En aquesta edició la 10a Menció ha reconegut la tasca realitzada per Iniciativa Barcelona Open Data, una associació que promociona l’ús de les dades obertes entre els diferents col·lectius (administracions, empreses i ciutadania) per dur a terme investigacions de caràcter social que aporten valor al territori.

El jurat de la 10a Menció Enric Renau i Permanyer ha estat compost per Xavier Riudor, secretari tècnic de la Menció; Armand Giménez, representant del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya; Lidia Arroyo, investigadora de l’IN3 i experta en l’àmbit de les dades obertes; així com D’EP Institut i Educaweb, amb veu, però sense vot.

 

Llegeix el discurs de l'Enric Renau a l'acte dels 15 anys de D'EP

CONTACTA AMB NOSALTRES

Tens dubtes? Si vols que t’ajudem en qualsevol de les nostres àrees, envia’ns un formulari i et contestarem el més aviat possible.
Contactar per saber-ne més