"Cal dir que la col·laboració amb DEP ha estat un exemple de treball rigorós i de feina ben feta" "Comptar amb DEP és una manera intel·ligent de disposar de recursos de reflexió i de gestió" "La tasca efectuada per DEP és molt professional i aporta un gran valor per la nostra Institució"