DEP Institut col•labora amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana en l’avaluació dels paràmetres qualitatius del servei 012 amb l’objectiu de mesurar la qualitat del servei en la interacció directa amb les persones usuàries.

Per tal de desenvolupar aquest procés d’avaluació s’apliquen metodologies que permeten analitzar els paràmetres qualitatius del servei i avaluar també la qualitat de la informació facilitada a les persones usuàries.

Més informació: atenció ciutadana