DEP Institut és l’únic partner espanyol que participa en el projecte Improve

Improve és un projecte internacional, co-finançat per la Comissió Europea dins del Programa d’Aprenentatge al llarg de la vida Grundtvig i centrat en la creació d’uns indicadors i una metodologia que serveixin per validar l’aprenentatge no formal i les competències adquirides pels orientadors en el desenvolupament de la seva feina.

Amb aquesta prova pilot es pretén crear unes eines a mida i unes línies d’avaluació per als orientadors acadèmics i professionals d’aquells països en els quals una part de les seves qualificacions estan basades en l’aprenentatge no formal i, per tant, no estan formalment reconegudes.

D’aquesta manera es podrà confeccionar una nova guia totalment coherent amb la ja realitzada el 2009 per l’European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP). En el projecte hi participen diferents organitzacions d’un total de sis països: Itàlia, República Txeca, Grècia, Romania, Alemanya i Espanya, implicats en la recerca i el treball en l’àmbit de l’orientació professional i acadèmica. DEP és l’única empresa catalana i estatal que participa en aquesta iniciativa. El seu paper és coordinar la comunicació interna i la disseminació del projecte. A més, també es farà càrrec de dur a terme una prova pilot amb la metodologia de validació de competències amb orientadors, tasca en la que comptarà amb la col·laboració d’Educaweb