Els KitCaixa són un conjunt de recursos educatius desenvolupats per la Fundació Bancària La Caixa (FBLC). L’objectiu principal és proporcionar recursos atractius, motivadors i senzills perquè professorat i alumnat s’engresquin a desenvolupar activitats que potenciïn l’adquisició de competències per part de l’alumnat.

Cada KitCaixa treballa un conjunt concret de competències: Arduino (aprenentatge col·laboratiu basat en la experimentació), Comunica (habilitats comunicatives), Curiosity (mètodes d’ensenyament de les ciències basats en la indagació), Economia (capacitat d’iniciativa i esperit d’innovació), Hàbits Saludables (aspectes de la salut relacionats amb les activitats del dia a dia), Joves Emprenedors (emprenedoria) i Valors (educació dels valors ètics i socials).

En aquest context, DEP Institut ha portat a terme la validació dels instruments per avaluar les competències de dos KitCaixa: el Curiosity i el Comunica. Per a aquesta validació, DEP Institut ha construït dos bancs d’ítems: un per avaluar les competències en ciències (Curiosity) i un altre per avaluar les competències comunicatives (Comunica).

Una vegada construïts els bancs d’ítems, els tests d’avaluació de les competències científiques i comunicatives han estat validats gràcies a la participació de 10 centres educatius i de 921 alumnes de Catalunya, Madrid i Saragossa.

Més informació:
https://www.educaixa.com/ca/kits-para-la-clase