DE’P Institut ha elaborat la “Guia pràctica d’avaluació dels Plans Locals de Salut”(PLS) a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, per tal de tenir un document que faciliti l’avaluació i per tant valorar l’acompliment dels objectius plantejats.

La guia aporta pautes per planificar i desenvolupar el seguiment i l’avaluació del PLS, i també fa recomanacions sobre la difusió dels resultats obtinguts. S’estructura en 6 capítols i en el darrer s’ofereix un decàleg amb els 10 principis bàsics a tenir en compte en la realització del seguiment i/o avaluació d’un PLS.

Per més informació: https://llibreria.diba.cat/cat/llibre/guia-practica-d-avaluacio-d-un-pla-local-de-salut_69070