Suport en l’avaluació dels projectes de l’associació Punt de Referència

Punt de Referència és una associació que acompanya a jovent tutelat i extutelat i/o en risc d’exclusió en el seu procés d’emancipació. Durant  el 2022 i el 2023, D’EP Institut ha donat suport a l’associació en l’avaluació de projectes relacionats amb:

  • la mentoria social (Referents i Atenea):
  • d’acollida en nucli familiar (Acull);
  • d’alternativa habitacional (Llars el Pas):
Les avaluacions han servit per revisar el marc lògic dels projectes, analitzar la implementació i resultats percebuts a partir de tècniques quantitatives i qualitatives.

Pla Local d’Envelliment de Sant Quirze del Vallès 2024-2030

D’EP Institut ha elaborat la Diagnosi de la situació de la gent gran i el Pla Local d’Envelliment de Sant Quirze del Vallès. Per tal d’elaborar la Diagnosi s’ha realitzat una cerca i anàlisi documental de la informació disponible, s’han dut a terme 3 entrevistes en profunditat a agents clau del municipi i una sessió de treball amb la Mesa de la Gent Gran, acomplint els objectius fixats de disposar d’anàlisis sobre la situació demogràfica al municipi, la mobilitat i accessibilitat, i les situacions de solitud no volguda, elaborar un inventari i un mapa d’equipaments i serveis per a les persones grans, identificar experiències d’intervenció i xarxa comunitària que fomenten l’envelliment actiu al territori, i elaborar un DAFO de la situació actual. Un cop obtinguda tota aquesta informació s’ha procedit a l’elaboració del Pla Local d’Envelliment, realitzant dues sessions de treball amb el grup motor, 5 entrevistes en profunditat a agents clau, 4 grups focals/sessions participatives amb persones grans de diferents zones/barris, elaborant un Pla que inclou la proposta i descripció detallada del voltant de 100 actuacions emmarcades en 4 eixos estratègics, algunes d’aquestes ja estan contemplades en altres Plans de la ciutat. Més informació a: https://www.santquirzevalles.cat/temes/gent-gran/pla-denvelliment-actiu-1 https://www.santquirzevalles.cat/temes/gent-gran/pla-denvelliment-actiu-1/pla-denvelliment-actiu