Punt de Referència és una associació que acompanya a jovent tutelat i extutelat i/o en risc d’exclusió en el seu procés d’emancipació. Durant  el 2022 i el 2023, D’EP Institut ha donat suport a l’associació en l’avaluació de projectes relacionats amb:

  • la mentoria social (Referents i Atenea):
  • d’acollida en nucli familiar (Acull);
  • d’alternativa habitacional (Llars el Pas):

Les avaluacions han servit per revisar el marc lògic dels projectes, analitzar la implementació i resultats percebuts a partir de tècniques quantitatives i qualitatives.