D’EP Institut ha avaluat el Programa d’activitats de Barcelona Treball de Barcelona Activa segons la informació del període 2017-2022.

L’estudi ha tingut com a principals objectius identificar necessitats, avaluar el disseny, la implementació, així com la comunicació i difusió, i els resultats.

La metodologia de l’estudi ha combinat tècniques quantitatives i qualitatives. S’han analitzat les bases de dades que recullen informació sobre les activitats i les persones participants i també les respostes a les enquestes de satisfacció. La recollida d’informació qualitativa ha inclòs 12 entrevistes a persones usuàries i 3 grups de discussió per cobrir 3 perfils: personal tècnic i prescriptors/es, personal formador i persones usuàries.