Novament D’EP Institut està donant suport en el projecte OpenCohesion School Catalunya que es va iniciar el curs escolar 2019-2020. Actualment el projecte s’impulsa des de la Àrea de Dades Obertes de la Direcció General d’Administració Digital (DGAD).

L’alumnat de 3r i 4t d’ESO que hi participa desenvolupa una recerca, posant en pràctica els principis de l’auditoria ciutadana, fent  servir dades i informació qualitativa per avaluar intervencions finançades per les polítiques de cohesió de la Unió Europea en el seu territori, aportant resultats i implicant-se activament.

Durant el curs 2023-2024 D’EP Institut està realitzant l’acompanyament a la DGAD per a la implementació del projecte elaborant les guies didàctiques, dinamitzant els webinars i donant suport en el disseny de l’acte final. Per últim, s’ha encarregat de l’avaluació d’aquesta edició del projecte.

Més informació: https://administraciodigital.gencat.cat/ca/dades/dades-obertes/projectes/open-cohesion-school/index.html