La Fundació Caja Navarra aporta anualment un fons destinat a les crisis humanitàries oblidades. D’EP Institut va donar suport en la gestió de la convocatòria de 2023 en què es van presentar 8 entitats i se’n van beneficiar tres: Manos Unidas, UNICEF i EACNUR.

Concretament D’EP s’ha encarregat de preparar els materials pel jurat, sistematitzant els criteris d’avaluació, recollir les seves aportacions i oferir els resultats de la seva valoració.