D’EP Institut ha portat a terme l’anàlisi de l’estat del sector cultural l’any 2023 que permet al Departament de Cultura disposar d’informació sobre la situació del sector i l’evolució en els darrers anys.

 

L’estudi, en base a una metodologia pròpia que recull múltiples indicadors (facturació, afiliació a la seguretat social, etc.), explora l’impacte del sector cultural en l’economia catalana i aporta els indicadors necessaris per fer el seguiment.