D’EP Institut ha dinamitzat les sessions impulsades pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) per identificar els 10 reptes per al Desenvolupament Sostenible (edició 2022 – publicada el 2023) que han comptat amb la participació de l’Aliança Catalunya 2030.

La tasca desenvolupada per D’EP Institut ha estat la preparació dels continguts i materials per les sessions, la dinamització d’aquestes i l’anàlisi i presentació de les conclusions. Prèviament a la primera sessió es va portar a terme una consulta online a membres de l’Aliança per tal de centrar el debat.

En total s’han realitzat 4 sessions d’una durada aproximada de 4 hores cadascuna.

Podeu consultar l’informe a: https://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2023/10-REPTES-15_09_23-ACCESSIBLE.pdf