En el marc del projecte europeu INCLUD-EU, la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme ha posat en marxa un projecte pilot de mentoria a Catalunya per a millorar la inclusió a la societat catalana de noies migrades que van arribar a Catalunya com a menors no acompanyades i actualment es troben en situació de majoria d’edat o persones que han passat per una experiència migratòria similar.

D’EP Institut n’ha realitzat l’avaluació de la implementació del projecte i l’avaluació dels resultats desenvolupant un marc comú de seguiment i avaluació, i una guia d’ús, i elaborant un informe d’avaluació de la qualitat metodològica i impacte de la prova pilot. Per tal d’elaborar aquest treball s’han realitzat entrevistes amb les persones responsables del projecte pilot i dos grups focals en què han participat persones mentores i mentorades.