Informe anual Xcelence 2022

D’EP Institut en col·laboració amb la Fundació Bertelsmann ha portat a terme un estudi sobre l’estat de l’orientació a partir de les 10 claus del model Xcelence. L’informe recull les respostes de 225 centres educatius d’ensenyament secundari públics, concertats i privats que han utilitzat l’eina Xcelence.es durant el període 2019-2022 a l’Estat espanyol. Els principals objectius han estat:

  • Analitzar l’avenç dels centres en matèria d’orientació en base de les 10 claus del model Xcelence.
  • Visibilitzar els principals reptes i expectatives de l’orientació academico-professional.
  • Iniciar un procés d’estudi recurrent per actualitzar l’informe any rere any
  Per més informació sobre l’estudi: https://www.fundacionbertelsmann.org/wp-content/uploads/2023/12/Informe_anual_Xcelence_2022.pdf

Projecte OpenCohesion School Catalunya 2021-2022

El projecte ASOC Catalunya ha estat impulsat per la Secretaria General de Govern Obert i té el suport del Departament d’Educació i de la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea. Està emmarcat en el projecte OpenCohesion School (ASOC), un programa educatiu interdisciplinari innovador pensat per tot tipus d'escoles de secundària per tal de promoure l’auditoria ciutadana de les finances públiques mitjançant l’ús de les dades obertes i les tecnologies de la informació i la comunicació. D’EP Institut ha portat a terme el suport tècnic en la implementació del projecte en 11 centres educatius dinamitzant els webinars, adaptant els materials necessaris i elaborant les guies didàctiques i participant en l’acte final. Per últim, també ha realitzat l’avaluació del projecte.

A Vilafranca del Penedès hi ha 110 entitats amb oferta d’aprenentatge

Dels més de 1.400 cursos existents el 21,1% són d'idiomes segons el cens confeccionat per DEP Institut A Vilafranca del Penedès (Barcelona) hi ha un total de 110 entitats amb oferta formativa. Dels més de 1.400 cursos que s'estima que s'imparteixen, els idiomes són la temàtica predominant amb el 21,1%. En segon lloc, amb el 15,4%, trobem l'educació musical, la dansa i el teatre i amb l'11,3% els cursos relacionats amb l'esport. Aquesta informació s'extreu del cens i l'estudi de les entitats amb oferta d'aprenentatge de la ciutat catalana, desenvolupat per DEP Institut en el marc del projecte innovador Aprendre a Vilafranca. Aquest projecte s'està duent a terme des del Servei de Foment de l'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca amb el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. Més de la meitat de les entitats que concentren l'oferta d'aprenentatge a Vilafranca pertany al tercer sector (53,1%). Entre aquestes, destaquen les entitats culturals o de lleure amb el 26,3%. El sector privat amb ànim de lucre representa el 31,3%, el 26,3% del qual correspon a les empreses. De tots aquests organismes més de la meitat no disposa de pàgina web on donar-se a conèixer, per això la informació extreta del cens s'integrarà en un portal on-line, confeccionat per Educaweb.com, on es presentaran les característiques i la formació que imparteixen les diferents entitats, a més de les seves dades de contacte. Dins del web també s'incorporarà una eina d'orientació professional anomenada Ipsum. Així mateix, DEP Institut realitzarà un estudi sobre les necessitats d'aprenentatge de la població i la demanda de professionals per part de les empreses. Com a punt final d'Aprendre a Vilafranca, Educaweb.com organitzarà una fira de l'orientació on es presentaran totes les iniciatives que s'han dut a terme amb l'objectiu de millorar el capital humà de la ciutat, incidint en la formació i l'ocupació dels ciutadans.