Jobland – Recursos per l’exploració de les professions a Primària

JOBLAND pretén que els estudiants de Primària ampliïn el seu coneixement sobre les professions, aprenguin a conèixer-se a si mateixos i reconèixer el seu potencial, i adquireixin habilitats clau que els facilitarà en el futur una presa de decisions més informada i fonamentada sobre el seu projecte de vida i professional. D'EP Institut, juntament amb altres 9 entitats de el sector educatiu i formatiu de 6 països de la Unió Europea han estat els responsables de crear i provar el marc metodològic de el projecte Jobland, així com els recursos i materials didàctics creats. Aquest material didàctic es pot descarregar de manera gratuïta des del web del projecte, perquè el professorat pugui formar-se i aplicar els jocs i activitats a classe, i així ajudar a l'alumnat a adquirir habilitats per a la gestió de la carrera. En què consisteix els recursos de Jobland per Primària? Els recursos didàctics de JOBLAND, que han estat provats i aplicats en més de 70 escoles d'Europa, són els següents: 1. Un marc metodològic per a l'aprenentatge d'habilitats per a la gestió de la carrera a l'escola, que ha estat creat a partir de 200 qüestionaris i grups focals per recopilar les necessitats de formació i els recursos d'orientació que el professorat de primària requereix per abordar l'orientació a l'aula. 2. Un curs de formació virtual, així com un manual, perquè el professorat comprengui el projecte i pugui millorar l'ensenyament de competències per a la gestió de la carrera a Primària. 3. Dissenya mi futur: una col·lecció de 30 unitats didàctiques amb activitats d'orientació específiques per a alumnat de 6 a 8 anys, 8 a 10 i 10 a 12, amb l'objectiu de treballar 5 gran àrees de les habilitats per a la gestió de la carrera: a. Efectivitat personal b. Gestió de les relacions personals c. Trobar i accedir a una feina d. Gestionar la vida i la carrera e. Entendre el món 4. Un joc educatiu virtual per a introduir i donar suport a l'aprenentatge d'habilitats per a la gestió de la carrera a les escoles Primària. 5. Una guia dirigida a orientadors i professors que els permetrà comprendre el marc metodològic de el projecte i aplicar eficaçment les activitats a classe. 6. Jobland Day - Un acte virtual de presentació (en anglès). Les unitats didàctiques estan disponibles en anglès i també castellà. A més, les activitats es resumeixen en una col·lecció de videos per compartir i difondre entre professionals de l'orientacció i educació.

Validació de les escales d’avaluació de les competències dels KitCaixa

Els KitCaixa són un conjunt de recursos educatius desenvolupats per la Fundació Bancària La Caixa (FBLC). L'objectiu principal és proporcionar recursos atractius, motivadors i senzills perquè professorat i alumnat s'engresquin a desenvolupar activitats que potenciïn l’adquisició de competències per part de l’alumnat. Cada KitCaixa treballa un conjunt concret de competències: Arduino (aprenentatge col·laboratiu basat en la experimentació), Comunica (habilitats comunicatives), Curiosity (mètodes d’ensenyament de les ciències basats en la indagació), Economia (capacitat d’iniciativa i esperit d’innovació), Hàbits Saludables (aspectes de la salut relacionats amb les activitats del dia a dia), Joves Emprenedors (emprenedoria) i Valors (educació dels valors ètics i socials). En aquest context, DEP Institut ha portat a terme la validació dels instruments per avaluar les competències de dos KitCaixa: el Curiosity i el Comunica. Per a aquesta validació, DEP Institut ha construït dos bancs d’ítems: un per avaluar les competències en ciències (Curiosity) i un altre per avaluar les competències comunicatives (Comunica). Una vegada construïts els bancs d’ítems, els tests d’avaluació de les competències científiques i comunicatives han estat validats gràcies a la participació de 10 centres educatius i de 921 alumnes de Catalunya, Madrid i Saragossa. Més informació: https://www.educaixa.com/ca/kits-para-la-clase

Prova pilot projecte LEADER

El 2 de març de 2017 els alumnes dels PFI i PTT de l’Institut La Ferreria de Montcada i Reixac van participar en una prova pilot en el marc del projecte europeu LEADER (LEarning And Decision making Resources). El projecte es basa en la perspectiva de l’orientació al llarg de la vida i té com a objectiu desenvolupar un model teòric de les competències per a la gestió de la carrera professional i recursos pels professionals de l’orientació i el professorat. DEP Institut i Educaweb van col·laborar per planificar i desenvolupar l’acció d’orientació. En primer lloc es va portar a terme una sessió de formació dirigida al professorat per explicar el model de competències per a la gestió de la carrera professional desenvolupat dins el projecte LEADER. Posteriorment es va portar a terme el taller amb l’alumnat. L’activitat escollida “També hi ha bones notícies” (http://www.orientacio-accesitransformacio.cat/activitats-docents/2-tambe-hi-ha-bones-noticies/) va ser seleccionada per treballar la capacitat de fer front a les adversitats i canvis que s’esdevenen a la vida i carrera professional. Els alumnes varen participar en l’activitat de forma activa i al final de la sessió van fer una notícia de premsa sobre el seu futur professional. Finalment, professorat i alumnat varen respondre un qüestionari per avaluar el model teòric i l’activitat. Més informació: http://pqpilaferreria.blogspot.com.es/2017/03/taller-dorientacio-pel-projecte-de-vida.html

D’EP Institut realitza els Serveis d’Orientació del Saló de l’Ensenyament

Un any més Fira de Barcelona compta amb D’EP Institut per tal d’oferir un ventall d’activitats i serveis d’Orientació Acadèmica i Professional a les persones que assisteixen al Saló de l’Ensenyament 2020, que tindrà lloc entre el 18 i el 22 de març. Les 10 activitats clau del Servei d'Orientació del Saló de l'Ensenyament 2020 són:    - Visites guiades, un recorregut orientador pel Saló de l’Ensenyament.    - Tallers EP, xerrades sobre els diferents elements clau del la tria d’uns estudis adreçades a alumnat i famílies.    - Càpsules Update, seminaris adreçats a professorat per tal d’empodera’l en la seva tasca orientadora.   - Les professions en joc, taules rodones en el que professionals amb diferents itineraris formatius, trajectòries professionals singulars vinculades a diversos sectors d’activitat, comparteixen coneixements i reptes amb l’alumnat.    - El repte de decidir, Activitat room escape, en la que l’alumnat s’haurà d’enfrontar al “repte de decidir”. És a dir, hauran de “Viure” el procés de presa de decisions.    - Àgora FP, espai experiencial i de descoberta d’un dels itineraris formatius amb més potencialitat, però a la vegada més desconeguts per part dels joves: la Formació Professional i la seva modalitat dual.    - Assessorament individualitzat, Servei personalitzat de consultes dels visitants per tal d'acompanyar en la presa de decisions, resoldre els dubtes relacionats amb l'elecció d'itineraris formatius i facilitar la informació necessària per conèixer més a fons les característiques de l'oferta formativa i professional.    - Telèfon d'atenció a l'estudiant i professorat 93 737 81 07, Número de telèfon des d'on un equip d'orientadores resoldrà els dubtes vinculats a l'oferta formativa, itineraris o expositors que els alumnes poden visitar durant el Saló així com dubtes relacionats amb la realització, inscripció i/o gestió de les activitats que pugui tenir el professorat. Servei actiu de l’1 de febrer al 30 de març.    - Servei de consultes on line, servei per a la resolució de dubtes vinculats amb el món de la formació i les professions. Servei actiu de l’1 de febrer al 30 de març, a www.ensenyament.com.    - Kit: “El teu Saló”, Materials didàctics, fitxes i eines de suport a l’orientació pel professorat (descarregable a www.ensenyament.com) Permet l’acompanyament en la presa de decisió d’uns estudis i una professió de l’alumnat. Així mateix, en el Saló Futura, enguany D’EP Institut dinamitzarà l’activitat “Tens una cita amb el futur!” en la que les persones que estan cercant un màster podran participar en un speed dating amb les empreses en les que podrien realitzar les pràctiques. A més, i en format breu, l’equip d’orientació impartirà unes càpsules breu sobre els aspectes clau a l’hora de triar un màster. Més informació a: www.ensenyament.com i www.salofutura.com