D’EP Institut ha portat a terme la cinquena edició de l’estudi de satisfacció de les famílies de les Escoles Thau Barcelona, Thau Sant Cugat i Batxillerats de la Institució Cultural del CIC (ICCIC).

Els principals objectius de l’estudi són:

  1. Descriure el perfil de les famílies i l’alumnat.
  2. Identificar el grau de coneixement, relació i implicació amb l’ideari.
  3. Avaluar la seva satisfacció i necessitats.
  4. Conèixer les seves expectatives.
  5. Identificar els punts forts i febles de la Institució, oportunitats i amenaces.