Sistema d’indicadors per a la presa de decisions i estratègias futures

DEP Institut ha creat per Educaweb una eina de prospectiva A partir del treball conjunt amb l'equip d'Educaweb, DEP ha definit un quadre d'indicadors per a la presa de decisions i estratègies futures del portal líder a Espanya en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional. Per a això, s'han definit els principals factors de la demanda i l'oferta a nivell internacional (vinculats a l'entorn socioeconòmic, el mercat potencial, el marc legal, l'entorn tecnològic, etc.), s'ha realitzat una avaluació dels indicadors disponibles així com, una anàlisi de la seva validesa i fiabilitat, s'ha dut a terme una fase de desk research per incorporar la formació disponible al sistema i, finalment ,s'han establert els valors de referència i de priorització per fer operatiu el sistema d'indicadors.

Impacte econòmic del Circuit de Barcelona-Catalunya 2015

DEP Institut ha realitzat l’estudi d’impacte econòmic dels assistents a les competicions esportives del Circuit de Barcelona-Catalunya Al 2015, l’impacte econòmic total de les competicions esportives del Circuit de Barcelona-Catalunya, considerant la despesa directa, l’impacte indirecte i l’impacte sobre el valor afegit, va ser de 340 milions d’euros: 163 milions d’euros provenen de la FORMULA 1 (48,1%), 97 milions d’euros de MotoGP™ (28,5%), i 80 milions d’euros (23,4%) de la resta d’altres competicions del calendari. La mitjana de despesa dels espectadors supera els 1.000€ en el cas de la FORMULA 1, sobrepassa els 500€ a MotoGP™ i és d’uns 250€ en el conjunt de la resta de competicions. Pel què fa al perfil d’espectador, aquest presenta diferències en funció de si és de la FORMULA 1 o de MotoGP™. A la FORMULA 1 el 52% dels espectadors provenen d’altres països, el 21,3% són catalans i el 25,7% de la resta d’Espanya. A MotoGP™ els percentatges segueixen justament la tendència oposada amb un 54,4% d’espectadors catalans, 31,3% d’altres països i 14,3% de la resta d’Espanya. L’estudi també conclou que els espectadors internacionals de FORMULA 1 s’estan a Catalunya una mitjana de 4,2 dies i els de MotoGP™ 3,9 dies, mentre que els residents a la resta d’Espanya s’hi estan una mitjana de 3,3 dies en el cas de la FORMULA 1 i de 3,4 dies en MotoGP™. DEP Institut ha realitzat els estudis d’impacte econòmic del Circuit els anys 2009, 2010, 2014 i 2015. Més informació: www.circuitcat.com [contact-form-7 id="433" title="Formulari de contacte 1"]