Personnel Satisfaction Surveys (PSS)

DEP Institut participa en un projecte per a desenvolupar un sistema d’avaluació en entorns empresarials

DEP Institut, en consorci amb SCYTL, ha rebut cofinançament per part del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme en el marc del Pla Nacional d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (# TSI -020601-2012-15) per tal de desenvolupar una sol·lució innovadora: el Personnel Satisfaction Surveys (PSS). Així doncs, el principal objectiu del consorci és desenvolupar PSS, un sistema innovador per evaluar l’entorn de treball d’una empresa per tal d’incidir en la millora de la productivitat i la satisfacció dels seus treballadors. El resultat del projecte es traslladarà en una plataforma tecnològica que podrà ser comercialitzada entre PIMES i grans companyies. DEP Institut participarà en les diferents fases del projecte aportant els seus coneixements i àmplia experiència en processos d’avaluació. El Proyecto Personnel Satisfaction Surveys (PSS), con la participación de SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING, SA y DEP INSTITUT, S.L., con número de expediente TSI-020601-2012-15, ha sido cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. El objetivo del proyecto es el desarrollo de un innovador sistema para evaluar el entorno de trabajo de una empresa que permita mejorar su productividad al aumentar la satisfacción de sus empleados, especialmente en empresas de sectores basados en capital humano. ministerio-industria-energia

Impacte econòmic del Circuit de Barcelona-Catalunya 2014

DEP Institut ha realitzat l’estudi d’impacte econòmic dels assistents  a les competicions esportives del Circuit de Barcelona-Catalunya   El Circuit de Barcelona-Catalunya, amb les competicions esportives que ha celebrat durant l’any 2014, ha generat un impacte econòmic de 332 milions d’euros a Catalunya.   En el cas del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI 2014, l’impacte econòmic ha estat de 188,2 milions d’euros representant el 56,6% del total del 2014. La despesa directa mitjana per espectador ha estat de 1.063 euros i l’impacte total per assistent al territori de 2.374 euros.   L’estudi xifra en 92,1 milions d’euros l’impacte econòmic generat durant la celebració del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP™, el que representa un 27,7% de l’impacte global. La despesa directa mitjana per espectador ha estat de 516 euros i l’impacte total per assistent al territori de 1.158 euros.   La resta de competicions de motor que ha acollit el Circuit de Barcelona-Catalunya durant la temporada 2014 han generat un impacte econòmic de 52 milions d’euros, el 15,7% de la distribució de l’impacte. La despesa mitjana per assistent ha estat de 265 euros i l’impacte total per assistent al territori de 597 euros (font: http://www.circuitcat.com/).   DEP Institut ha realitzat els estudis d’impacte econòmic del Circuit els anys 2009, 2010 i 2014, i actualment ja estem preparant l’edició 2015.   [contact-form-7 id="433" title="Formulari de contacte 1"]

Sistema d’indicadors per a la presa de decisions i estratègias futures

DEP Institut ha creat per Educaweb una eina de prospectiva A partir del treball conjunt amb l'equip d'Educaweb, DEP ha definit un quadre d'indicadors per a la presa de decisions i estratègies futures del portal líder a Espanya en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional. Per a això, s'han definit els principals factors de la demanda i l'oferta a nivell internacional (vinculats a l'entorn socioeconòmic, el mercat potencial, el marc legal, l'entorn tecnològic, etc.), s'ha realitzat una avaluació dels indicadors disponibles així com, una anàlisi de la seva validesa i fiabilitat, s'ha dut a terme una fase de desk research per incorporar la formació disponible al sistema i, finalment ,s'han establert els valors de referència i de priorització per fer operatiu el sistema d'indicadors.

Impacte econòmic del Circuit de Barcelona-Catalunya 2015

DEP Institut ha realitzat l’estudi d’impacte econòmic dels assistents a les competicions esportives del Circuit de Barcelona-Catalunya Al 2015, l’impacte econòmic total de les competicions esportives del Circuit de Barcelona-Catalunya, considerant la despesa directa, l’impacte indirecte i l’impacte sobre el valor afegit, va ser de 340 milions d’euros: 163 milions d’euros provenen de la FORMULA 1 (48,1%), 97 milions d’euros de MotoGP™ (28,5%), i 80 milions d’euros (23,4%) de la resta d’altres competicions del calendari. La mitjana de despesa dels espectadors supera els 1.000€ en el cas de la FORMULA 1, sobrepassa els 500€ a MotoGP™ i és d’uns 250€ en el conjunt de la resta de competicions. Pel què fa al perfil d’espectador, aquest presenta diferències en funció de si és de la FORMULA 1 o de MotoGP™. A la FORMULA 1 el 52% dels espectadors provenen d’altres països, el 21,3% són catalans i el 25,7% de la resta d’Espanya. A MotoGP™ els percentatges segueixen justament la tendència oposada amb un 54,4% d’espectadors catalans, 31,3% d’altres països i 14,3% de la resta d’Espanya. L’estudi també conclou que els espectadors internacionals de FORMULA 1 s’estan a Catalunya una mitjana de 4,2 dies i els de MotoGP™ 3,9 dies, mentre que els residents a la resta d’Espanya s’hi estan una mitjana de 3,3 dies en el cas de la FORMULA 1 i de 3,4 dies en MotoGP™. DEP Institut ha realitzat els estudis d’impacte econòmic del Circuit els anys 2009, 2010, 2014 i 2015. Més informació: www.circuitcat.com [contact-form-7 id="433" title="Formulari de contacte 1"]