DEP Institut porta a terme, per encàrrec del Clúster Edutech, l’estudi sobre l’oferta del sector TIC i Educació.

Els principals objectius de la recerca han estat: identificar i quantificar el nombre d’empreses dedicades a TIC i Educació a Catalunya; recopilar informació sobre les empreses del sector (facturació, nombre d’empleats, etc.); i descriure la dimensió del sector TIC i Educació a Catalunya.

Entre d’altres dades de caracterització, de l’estudi se’n desprèn que actualment el sector TIC i Educació a Catalunya compta amb aproximadament 500 empreses, que generen 7.500 llocs de treball, i una facturació anual per sobre dels 250 milions d’euros.

Més información: www.edutech.cat