DEP Institut ha portat a terme, per encàrrec de l’Associació d’Amics de La Rambla, l’estudi econòmic i comercial de La Rambla.

El projecte inclou l’anàlisi de la demanda i de l’oferta comercial i de serveis, l’estimació del volum de visitants de la zona de referència, i la identificació dels elements que determinen l’urbanisme comercial.

El principal objectiu de l’estudi és conèixer de manera rigorosa quina és la realitat comercial de la zona de referència per tal d’obtenir dades actualitzades que permetin tant a l’Associació com a altres agents implicats planificar les actuacions a curt i mig termini. Més informació: www.laramblabcn.com