Amb la línia de continuar apostant per un servei de qualitat i una dinàmica de millora contínua la direcció del Festival Castell de Peralada ha sol•licitat a DEP Institut la realització de l’avaluació de la present edició.

Els principals objectius de l’estudi han estat aprofundir en el coneixement del públic assistent, tant pel que fa al perfil (edat, sexe, origen, hàbits i consum cultural, etc.) com en el grau de satisfacció amb diferents aspectes del Festival (programació, instal•lacions, personal, etc.).

Més informació: http://www.festivalperalada.com/ca/