DEP Institut ha realitzat l’estudi d’impacte econòmic dels assistents a les competicions esportives del Circuit de Barcelona-Catalunya

Al 2015, l’impacte econòmic total de les competicions esportives del Circuit de Barcelona-Catalunya, considerant la despesa directa, l’impacte indirecte i l’impacte sobre el valor afegit, va ser de 340 milions d’euros: 163 milions d’euros provenen de la FORMULA 1 (48,1%), 97 milions d’euros de MotoGP™ (28,5%), i 80 milions d’euros (23,4%) de la resta d’altres competicions del calendari.

La mitjana de despesa dels espectadors supera els 1.000€ en el cas de la FORMULA 1, sobrepassa els 500€ a MotoGP™ i és d’uns 250€ en el conjunt de la resta de competicions.

Pel què fa al perfil d’espectador, aquest presenta diferències en funció de si és de la FORMULA 1 o de MotoGP™. A la FORMULA 1 el 52% dels espectadors provenen d’altres països, el 21,3% són catalans i el 25,7% de la resta d’Espanya. A MotoGP™ els percentatges segueixen justament la tendència oposada amb un 54,4% d’espectadors catalans, 31,3% d’altres països i 14,3% de la resta d’Espanya. L’estudi també conclou que els espectadors internacionals de FORMULA 1 s’estan a Catalunya una mitjana de 4,2 dies i els de MotoGP™ 3,9 dies, mentre que els residents a la resta d’Espanya s’hi estan una mitjana de 3,3 dies en el cas de la FORMULA 1 i de 3,4 dies en MotoGP™.

DEP Institut ha realitzat els estudis d’impacte econòmic del Circuit els anys 2009, 2010, 2014 i 2015.

Més informació: www.circuitcat.com