DEP Institut ha creat per Educaweb una eina de prospectiva

A partir del treball conjunt amb l’equip d’Educaweb, DEP ha definit un quadre d’indicadors per a la presa de decisions i estratègies futures del portal líder a Espanya en l’àmbit de l’orientació acadèmica i professional.

Per a això, s’han definit els principals factors de la demanda i l’oferta a nivell internacional (vinculats a l’entorn socioeconòmic, el mercat potencial, el marc legal, l’entorn tecnològic, etc.), s’ha realitzat una avaluació dels indicadors disponibles així com, una anàlisi de la seva validesa i fiabilitat, s’ha dut a terme una fase de desk research per incorporar la formació disponible al sistema i, finalment ,s’han establert els valors de referència i de priorització per fer operatiu el sistema d’indicadors.