D’EP Institut va elaborar durant els anys 2020-2021 el Diagnòstic de Salut Comunitari de Sant Esteve Sesrovires consistent en definir el Perfil de Salut Local del municipi. Per realitzar aquest treball es va construir un Grup Motor, es va elaborar un sistema d’indicadors de diagnosi, es van dur a terme tallers participatius i es va realitzar una enquesta a la ciutadania.

En una segona fase, el 2022 D’EP Institut ha elaborat el Pla de Salut del municipi. Per tal de dur a terme aquest estudi s’ha procedit a l’elaboració de propostes pel Pla d’Acció i priorització realitzat dues sessions de treball amb el Grup Motor, una enquesta a la ciutadania, un fòrum de participació i una enquesta de valoració de les persones participants en el procés per tal d’avaluar les diferents fases d’elaboració del Pla. Finalment s’ha realitzat la redacció del Pla d’Acció i elaborat una proposta d’avaluació del Pla.