DEP Institut es fa càrrec de les entrevistes presencials a centres d’atenció primària i centres d’atenció especialitzada de Catalunya

A l’actualitat, els trastorns pel consum d’alcohol constitueixen un problema de salut important a la nostra societat, associant-se a múltiples malalties (fetge, pàncrees, problemes metabòlics i del sistema nerviós principalment), així com una reducció de la qualitat de vida dels pacients. A més, els trastorns pel consum d’alcohol estan infratractats. Així, es calcula que als països de la Unió Europea, menys del 10% de les persones amb aquesta condició reben tractament en el mateix any.

En aquest context, la Universitat de Dresden està liderant un projecte a nivell europeu amb l’objectiu de caracteritzar el perfil de pacients que es visiten a la consulta per trastorns pel consum d’alcohol tant a l’atenció primària com a l’especialitzada. A Espanya, el projecte està coordinat per la Unitat d’Alcohologia i drogodependències de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona, que compta amb la col·laboració de DEP Institut que està realitzant durant els mesos de febrer i març un total de 1.200 entrevistes presencials a centres d’atenció primària i 150 a centres d’atenció especialitzada de Catalunya.

Amb la informació obtinguda a través d’aquestes entrevistes, es pretén conèixer millor quins són els factors associats al retràs en el diagnòstic dels trastorns per consum d’alcohol i dissenyar estratègies per a solucionar-lo.

Més informació: blog.hospitalclinic.org