D’EP Institut ha col·laborat amb la Fundació Educo en l’avaluació sobre els beneficis i impacte de la implementació d’estratègies de protecció a la infància i ús de l’eina Kanjo en centres educatius.

Per tal d’elaborar aquest estudi, en el que han participat diferents centres educatius a nivell nacional, s’han elaborat tres instruments adhoc per a la recollida d’informació, concretament un formulari per a la caracterització dels centres educatius, un qüestionari d’autoavaluació sobre la implementació de polítiques de protecció i bon tracte (PPBT), així com un formulari per quantificar els casos de patiment emocional detectats i d’altres indicadors.