Nou projecte europeu en el que participa DEP Institut

L’objectiu del projecte MOB GAE, co-finançat per la Unió Europea en el marc del programa Aprenentatge al Llarg de la Vida, té com a principal objectiu avaluar l’impacte dels intercanvis i experiències de mobilitat internacional (Leonardo da Vinci, Erasmus, Erasmus per a Emprenedors, EVS, entre molts altres).

El consorci del projecte, que ha aconseguit implicar 18 organitzacions (incloent DEP Institut) de 14 països diferents, va celebrar la primera reunió de treball a Florència (Itàlia) el passat 24 i 25 de gener de 2014 per acordar el pla d’acció 2014-2015.

El projecte contempla la recopilació de testimonis entorn a experiències de mobilitat, i la seva difusió a través del bloc del projecte (www.mobgae.eu), la realització d’una enquesta on line, focus groups i entrevistes personals a una mostra de participants.

El maig de 2015, el consorci organitzarà un Flash Mob que implicarà a tots els països participants per difondre l’impacte de la mobilitat tant des de la perspectiva del creixement personal i professional com de la identitat europea.

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union