Acte de presentació de resultats de l’estudi de MOB GAE

El dilluns 19 d'octubre de 2015 es va realitzar una presentació de resultats de l'estudi sobre l'impacte dels programes de mobilitat europea en el creixement personal i professional dels participants del projecte MOB GAE.  DEP Institut es va presentar els resultats de l'estudi en conjunt amb Nexes, altre soci del projecte europeu que està finançat per la Comissió Europea dins del programa d'aprenentatge permanent, l'acció KA4. L'acte es va celebrar a la Casa del Mar de Barcelona i va comptar amb una intervenció d'’Esther Estany, cap de l'àrea de programes internacionals del departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb el títol "Passat, present i futur dels programes de mobilitat professional". Aquest estudi està basat en 2.289 respostes a una enquesta online, 243 entrevistes personals i 25 grups de discussió, ha analitzat quins aspectes a nivell personal i professional s’han vist beneficiats gràcies a l’estada a un altre país. D’entre els participants a l’estudi, el 51% ha realitzat mobilitat relacionada amb la feina, el  31% en l’estudi i un 8% per voluntariat. La majoria dels participants ha realitzat estudis o treballat a l’estranger entre els 21 i els 24 anys. Els resultats principals es resumeix en la següent infografia: MOBGAE_Infografia_CAT

Presentació de resultats de l’estudi de MOB GAE

El dilluns 22 de juny de 2015 es va realitzar la presentació de resultats de l'estudi sobre l'impacte dels programes de mobilitat europea en el creixement personal i professional dels participants del projecte MOB GAE.  DEP Institut es va presentar els resultats de l'estudi en conjunt amb Nexes, altre soci del projecte europeu que està finançat per la Comissió Europea dins del programa d'aprenentatge permanent, l'acció KA4. L'acte es va celebrar a la Casa del Mar de Barcelona amb l'assistència de més de 40 persones dels camps de la mobilitat internacional, l'orientació acadèmica i professional, ens locals i altres. Aquest estudi està basat en 2.289 respostes a una enquesta online, 243 entrevistes personals i 25 grups de discussió, ha analitzat quins aspectes a nivell personal i professional s’han vist beneficiats gràcies a l’estada a un altre país. D’entre els participants a l’estudi, el 51% ha realitzat mobilitat relacionada amb la feina, el  31% en l’estudi i un 8% per voluntariat. La majoria dels participants ha realitzat estudis o treballat a l’estranger entre els 21 i els 24 anys. Els resultats principals es resumeix en la següent infografia: MOBGAE_Infografia_CAT

Emprendre amb valors

Projecte pedagògic per la divulgació de la cultura emprenedora i els valors del treball El Consorci d'Educació de Barcelona, Barcelona Activa i la Fundació Barcelona Formació Professional impulsen, des de l'any 2009, el Projecte pedagògic integral per la divulgació de la cultura emprenedora i els valors del treball entre els i les joves de Barcelona, emmarcat dins del Projecte de Vida Professional. Aquesta iniciativa va adreçada a l'alumnat i professorat de secundària obligatòria i postobligatòria de Barcelona ciutat i té per objectiu transmetre valors del treball que permetin als joves tenir referents sòlids al llarg de la seva carrera professional i els ajudin a entendre i compartir la cultura emprenedora. Aquest any, durant el curs 2012-2013, el projecte pedagògic integral per a la divulgació de la cultura emprenedora i els valors del treball entre els i les joves de Barcelona, constarà de les activitats següents:

    • Una sesión presencial para descubrir los valores del trabajo de forma experiencial.
    • 10 visites a la seu d'empreses de la ciutat per apropar l'alumnat, de forma vivencial, els valors del treball i l'emprenedoria.Un cicle de conferències amb testimonis de reconegut èxit profesional.
    • Un concurs Mashup en què l'alumnat mostri, amb un suport audiovisual, les seves reflexions sobre els valors del treball i l'esperit emprenedor.
    • Una Gala final amb un espectacle sorpresa, un convidat especial i el lliurament de premis del concurs
Des de DEP Institut i
Educaweb, juntament amb Marinva i Porter Novelli, estem duent a terme el disseny, la implementació, la gestió i l'avaluació del projecte durant el curs 2012-2013. Podeu consultar més informació al web: http://www.emprendreambvalors.cat/

L’alumnat de Medicina i Infermeria de Catalunya coneix poc els models sanitaris

DEP Institut ha dut a terme un estudi entre l'alumnat dels últims cursos de Medicina i Infermeria de les universitats catalanes Els universitaris a punt d'acabar les titulacions de Medicina i Infermeria tenen la percepció que el coneixement adquirit en els seus estudis sobre el sistema sanitari és més teòric que pràctic. Malgrat el baix coneixement detectat sobre els diferents models sanitaris (Liberal, de Seguretat Social i Sistema Nacional de Salut), hi ha un elevat desig d'aprendre aspectes desconeguts sobre aquests models, però especialment la seva aplicació pràctica i un major aprofundiment de manera general. Aquestes dades s'extreuen de l'estudi realitzat durant els mesos de desembre de 2009 i abril de 2010 encarregat per la Secretaria de Política Social de Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) i que ha comptat amb la direcció tècnica de DEP Institut. El projecte ha consistit en la realització d'un qüestionari autoadministrat a l'aula a un total de 625 estudiants, 286 de Medicina i 339 d'Infermeria. Ha participat l'estudiantat de segon i tercer d'Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat de Lleida (UdL), i la Universitat de Girona (UdG) i també de cinquè i sisè de Medicina de les tres primeres universitats esmentades. Els principals objectius de l'estudi han estat caracteritzar els diferents models sanitaris, descriure el grau de coneixement d'aquests per part dels diferents col·lectius, analitzar la valoració d'aquest coneixement i posar en relació les seves expectatives amb la pràctica professional. Una de les conclusions més destacades de l'estudi és que un major coneixement sobre els models sanitaris racionalitza les expectatives de l'alumnat de cara a la futura pràctica professional. Això es reflecteix en les respostes d'aquells estudiants que han comptat amb assignatures en què s'expliquen els models sanitaris existents i d'aquells que han realitzat més mesos de pràctiques. D'altra banda, també cal destacar que la major part de l'alumnat, tant dels estudis de Medicina com dels d'Infermeria, voldria treballar en el sector públic, i que l'aspecte que més valoren els dos col·lectius de cara a la seva futura pràctica professional és la relació humana entre professionals i pacients. Distància entre la importància i l'expectativa de compliment d'aspectes vinculats a la futura pràctica professional ( escala 0 a 10 ) . Estudiantat de Medicina i Infermeria   20110614_grand_medicina 20110614_grand_enfermer Finalment , cal destacar que l'estudiantat de Medicina i Infermeria no coincideix a l'hora de descriure els inconvenients més rellevants del sistema sanitari català . Mentre que l'alumnat dels últims cursos de Medicina destaca la dificultat de desenvolupar-se professionalment i la baixa remuneració , l'alumnat dels últims cursos dels estudis d'Infermeria assenyala les dificultats d'ampliar la formació i la inestabilitat laboral.  

DEP Institut participa en el projecte LEADER: recursos d’aprenentatge i presa de decisions

El projecte LEADER, cofinançat a través del Programa Erasmus + de la Unió Europea, identificarà o desenvolupar recursos i metodologies per a desenvolupar i avaluar habilitats de gestió de la carrera professional (CMS, les sigles en anglès). LEADER també té l’objectiu d’oferir eines útils a orientadors i orientadores professionals per implementar programes d’orientació de habilitats per la gestió de la carrera professional .   Les activitats i resultats de LEADER inclouen: - L’anàlisi de les necessitats d’orientació i de marcs de habilitats per la gestió de carrera en 6 països per definir un model compartit; - Adaptació d’eines TIC del consorci per ajustar-les a les necessitats d’orientadors/es i usuaris/ies; -Prova pilot dels millors recursos i activitats de disseminació; - Desenvolupament de mòduls de formació per orientadors/es i mestres basats en l’aprenentatge cooperatiu - Creació d’una plataforma on-line per l’aprenentatge cooperatiu.   Al desembre  de 2014 el consorci de 6 països (Espanya, Itàlia, Regne Unit, Grècia, Romania i Turquia) es va reunir a la Universitat de Derby, Regne Unit per mantenir la primera reunió del projecte i organitzar el treball a realitzar durant aquest projecte que finalitzarà a l’agost de 2017.   Enguany, durant el mes de maig de 2015 el consorci es va reunir a la Universitat Çukurova, d’Adana, Turquia per mantenir la segona reunió del projecte per parlar del primer anàlisi de les habilitats per la gestió de la carrera professional als 6 països. Més informació a la pàgina web del projecte: www.leaderproject.eu

La taxa d’atur dels professionals TIC és 7,2 punts percentuals per sota de la corresponent a Catalunya

4DEP ha participat en la realització del projecte sobre el mercat de treball de les enginyeries i els estudis tècnics Tot i que s'ha produït un augment de la taxa d'atur dels professionals TIC, passant d'un 4,1% a l'2008 al 10,7% l'any 2010, aquesta se situa 7,2 punts percentuals per sota de la corresponent a Catalunya per el primer trimestre de 2010. S'estima que el 2009 la xifra de persones ocupades en oficis TIC s'ha reduït el 3,5% respecte al 2007, passant de 115.000-111.000 professionals. La reducció d'ocupats TIC és inferior a la disminució experimentada pel conjunt d'ocupats a Catalunya, que va variar a la baixa un 9,2%, passant de 3.510.600-3.188.900 persones. Com a resultat, el pes de l'ocupació TIC en el total de l'economia catalana ha crescut del 3,28% al 3,48%. Així es desprèn de l'estudi La situació laboral, oportunitats i perspectives dels professionals TIC a Catalunya, 2010 impulsat per la FOBSIC i el Programa Enginycat del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i realitzat per DEP Institut. Aquest projecte s'ha confeccionat de manera paral·lela a l'estudi de la situació laboral, oportunitats i perspectives del conjunt de professionals titulats en carreres de l'àrea tècnica a Catalunya. En aquest marc, s'ha dut a terme una anàlisi específica dels professionals del sector TIC, en la línia de l'estudi que es va publicar al desembre de 2008 amb la finalitat de captar l'evolució d'aquest col·lectiu dins el mercat de treball català. De l'estudi també s'extreu que encara 8 de cada 10 ocupats TIC tenen uns ingressos superiors al salari brut anual mitjà de Catalunya (22.100,86 €), el nivell salarial és l'aspecte amb el qual els professionals estan menys satisfets, especialment en el cas del col·lectiu d'Electrònica, els professionals amb nivel de Cicle Formatiu i el personal operatiu. Condicions laborals Pel que fa a les condicions laborals, de l'estudi s'extreu que la modalitat de contractació predominant entre els ocupats TIC per compte d'altri és la indefinida, amb el 72,3%. No obstant això, respecte de 2008 el nombre de professionals TIC ocupats per compte propi ha crescut del 14,5% al ​​16,3% del total. Formació complementària El 90,4% professionals considera que es dóna una necessitat de reciclatge constant que pot minvar atractiu als estudis TIC. El 66,2% ha realitzat algun tipus de formació complementària en els últims dos anys. D'aquests, el 61,4% de professionals, ho ha fet per aprofundir en coneixements específics de la seva àrea de formació. A més, 4 de cada 10 han cursat formació per millorar competències transversals, com poden ser els idiomes. Percepció La percepció del sector i l'exercici professional TIC per part dels professionals és bona i això es plasma en el fet que el 65,1% dels professionals TIC tornaria a triar la mateixa formació. Els professionals TIC que han cursat cicles formatius o estudis de nivell inferior són els que més es plantegen canviar de feina. Els aspectes més valorats a l'hora de considerar aquest canvi són el desenvolupament de tasques de més nivell o de valor afegit i les millores salarials.

DEP és partner del projecte Career Guidelines centrat en un model d’orientació per nous perfils professionals

La proposta s'emmarca dins del Programa d'Aprenentatge Permanent del projecte Leonardo da Vinci DEP forma part, juntament amb altres 10 partners de tot Europa, de l'equip de treball que està desenvolupant el projecte Career guidelines: Information and guidance on new careers and training pathway. El propòsit d'aquesta iniciativa, la qual té com a data de finalització el 2011, és millorar la qualitat dels serveis d'orientació i assessorament dels serveis públics d'ocupació mitjançant l'adaptació en el context italià d'una eina d'orientació acadèmica i professional d'àmbit internacional, que defineixi els perfils i els interessos professionals i els itineraris formatius a seguir. A més, aquest model permetrà avaluar les necessitats del mercat de treball, i establirà llaços entre l'orientació, la formació i el món laboral, amb la finalitat de millorar la correspondència entre la demanda i l'oferta formativa. El passat dijous 14 i el divendres 15 de gener es va celebrar a Ancona (Itàlia) la primera trobada de tots els partners del projecte, per tal de donar-se a conèixer i establir una metodologia de treball i un punt de partida. DEP és l'únic membre espanyol que participa en la iniciativa. La seva tasca consisteix en la supervisió tècnica i metodològica, amb responsabilitats específiques en l'avaluació del procés de transferència i divulgació dels resultats, especialment a nivell internacional. Així mateix, DEP participarà en el Comitè Tècnic del projecte oferint el seu assessorament pel que fa a les tecnologies utilitzades en l'àmbit de l'orientació. Aquesta no és la primera vegada que DEP participa en una iniciativa europea d'aquest àmbit, ja que ha estat partner del Programa Pilot TACTIC i del projecte "Virtual Job Club", tots dos també relacionats amb el projecte Leonardo da Vinci.

Conferència internacional de JobTribu: Noves tecnologies per l’orientació professional

DEP Institut ha participat a l’acte internacional de cloenda del projecte Jobtribu a Itàlia

Com a soci d'aquest projecte europeu, DEP Institut ha participat en la conferència "New Technologies for career guidance and networking" amb una ponència a càrrec de Rachel Nelson, responsable de projectes internacionals, sobre "Self-guidance using online databses and social networks". A la ponència es van presentar dues eines d'orientació acadèmica i professional d’Educaweb: el
GR i el NEPTU i també es va parlar sobre com es promociona l’ús d’aquestes eines a les xarxes socials. La conferència ha estat centrada en els nous reptes de l’orientació professional i els serveis d’ocupació per donar suport als joves, la seva ocupabilitat i la gestió de les habilitats transversals de la carrera, des d’una perspectiva europea. A més s'han realitzat sessions específiques, dedicades a una selecció de metodologies i eines dins dels contextos del consorci i basades en estratègies operatives per a integrar eines TIC en els serveis d’orientació. El programa de la conferència va incloure diverses presentacions en directe i a distància d’experts internacionals i professionals dels serveis d’orientació involucrats en les proves pilot, de diversos països europeus. Per més informació: www.jobtribu.eu