LCI Barcelona, Escola de Disseny i Arts Visuals, ofereix activitats als centres de secundària de Catalunya

D’EP Institut col·labora amb LCI Barcelona en la conceptualització i desenvolupament d’algunes de les iniciatives adreçades als centres de secundària de Catalunya

LCI Barcelona, Escola de Disseny i Arts Visuals, en la seva voluntat d’acostar-se als centres d’educació secundària, dotar de valor els estudis i professions vinculades al disseny i la creativitat, així com promoure aquestes vocacions, ha desenvolupat diverses iniciatives adreçades a alumnat de secundària.  D’EP Institut col·labora en les iniciatives que a continuació es presenten.   
Premi LCI al millor treball final de Batxillerat LCI Barcelona convoca anualment, i des del curs 2018-19, el Premi LCI al millor treball final de Batxillerat. Es tracta d’un guardó per a reconèixer aquells projectes realitzats per alumnat de Batxillerat de centres públics, privats i concertats de Catalunya que facin un treball de recerca relacionat amb les àrees de formació de LCI Barcelona:  Disseny de Moda, Disseny Gràfic, Disseny d’Interiors, Animació, Disseny de Videojocs, Disseny de Producte, Fotografia i Innovació i Creativitat.    LCI Quest LCI Quest és una eina per a la reflexió i l’autoconeixement que té com a objectiu acompanyar a l’alumnat en el procés de reflexió i presa de decisions respecte al seu futur acadèmic i professional.    L’eina planteja tot un seguit de preguntes per a conèixer el grau d’assoliment de les competències per a la gestió de la carrera professional i també sobre interessos acadèmics i professionals. Un cop finalitzat el test, es genera un informe de retorn per ajudar a l’alumnat a reflexionar i a prendre decisions sobre la tria d’uns estudis i una professió.   
Junior Report
LCI Barcelona col·labora amb Junior Report – el diari per a joves lectors –  en la difusió de propostes, recursos i temes d’actualitat que fomentin el pensament crític de l’alumnat.    En el marc d’aquesta col·laboració i també amb D’EP Institut com a institució està especialitzada en orientació acadèmica i professional, s’ha posat en marxa una nova secció d’orientació acadèmica.    Per a conèixer totes les iniciatives de LCI Barcelona adreçades a centres d’educació secundària: https://ca.lcibarcelona.com/sobre-nosaltres/centres-educatius