D’EP Institut i la Fundació Carulla presenten el webinar “El valor de mesurar l’impacte” amb la voluntat d’aportar eines que contribueixin a posar en valor la mesura de l’impacte dels projectes culturals.

Es pot recuperar el contingut a: https://fundaciocarulla.cat/premi-lluis-carulla/documentacio/webinar-impacte/

Introducció

Per què és important mesurar l’impacte del nostre projecte cultural?

Quines dimensions té l’impacte cultural?

Quan i com hem de començar a preparar l’avaluació del nostre projecte?

Quines tècniques ens ajudaran a recollir les dades?

Exemples d’indicadors en projectes culturals

Torn de preguntes obertes