D’EP Institut va portar a terme la I Enquesta de Condicions de Vida del Prat de Llobregat entre els mesos de gener i febrer del 2020, acabant la recollida de dades poques setmanes abans de la declaració de l’estat d’alarma per la Covid-19. En aquest context, l’Ajuntament ha volgut realitzar una segona onada de l’enquesta per tal de conèixer com la crisi de la Covid-19 ha impactat en les condicions de vida de la població del municipi.

En aquest context, entre els mesos de novembre i desembre del 2020, D’EP Institut va entrevistar 600 persones. D’aquestes, 349 (el 58,2%) han tornat a respondre a la segona onada, mentre que les 251 restants que no han pogut o no han volgut participar a la segona onada han estat substituïdes per persones amb característiques sociodemogràfiques similars en base al sexe, l’edat i el districte de residència.

Entre els resultats més destacats trobem que el 24,2% de la població en edat laboral i capacitat per a treballar del Prat de Llobregat ha vist negativament afectada la seva situació laboral al llarg del 2020; que el 15,3% reconeix haver tingut dificultats per a realitzar les despeses habituals en oci o lleure durant els darrers 6 mesos; o que el 45,7% reconeix haver viscut durant els últims 6 mesos alguna situació emocional complicada amb la que podria haver necessitat ajuda.

Per a més informació:
Enquesta de Condicions de Vida (ECV) (elprat.cat)
http://revista.elprat.cat/260/24/