L’Observatori Social del Prat ha encarregat a D’EP Institut la realització de l’Enquesta de Condicions de Vida 2020 (ECV 2020), seguint l’estructura d’enquestes similars que es fa a nivell europeu, espanyol i català, per ampliar el ventall de dades disponibles al municipi conegudes fins ara.

S’han realitzat un total de 600 entrevistes telefòniques amb un mostreig estratificat, establint quotes per sexe, edat i districte de residència.

Aquesta enquesta ha permès a l’Ajuntament tenir informació de primera mà, fiable i detallada, sobre algunes característiques de la població del Prat per a conèixer millor les seves necessitats i actuar en conseqüència. En aquest sentit, a l’enquesta s’ha preguntat per temes com la pobresa energètica, les dificultats en l’habitatge, la percepció sobre la pròpia salut o altres factors de risc d’exclusió social com la solitud no desitjada. Els resultats complementen els de l’Enquesta de Convivència realitzada per l’Ajuntament del Prat al 2019.