Per segon any consecutiu, DEP Institut s’encarrega de la gestió de l’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom

L’Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom és una eina creada per dinamitzar els processos de participació entre ciutadania, polítics i tècnics, per tal de millorar l’accessibilitat dels entorns urbans dels serveis, i crear nous models de gestió que tinguin en compte les característiques i els interessos de les persones que viuen als municipis.

La funció de l’Observatori és conèixer, avaluar i informar sobre la situació de la ciutat i l’intercanvi d’experiències encaminades a aconseguir que la interacció entre la ciutat i tots els seus habitants sigui més amable i afavoreixi l’evolució positiva de les persones amb discapacitat.

En aquest context, des del 2013, la tasca de DEP Institut ha consistit en dinamitzar i potenciar la creació i difusió de continguts relacionats amb l’Observatori a través de la seva pàgina web i del seu canal de twitter.

 

Més informació:

www.bcn.cat/europeforall

https://twitter.com/EuropeForAll