D’EP Institut ha acompanyat Obertament en l’elaboració del seu Pla Estratègic per als propers quatre anys.

Obertament va néixer el desembre de 2010 amb l’objectiu de lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d’algun problema de salut mental i per fer que esdevinguin protagonistes del canvi.

Per a elaborar el Pla Estratègic 2020-2023, Obertament ha confiat en D’EP Institut, treballant de manera conjunta en la realització d’un diagnòstic a partir d’entrevistes en profunditat a agents vinculats directa o indirectament amb l’entitat, i una sessió de treball amb el personal tècnic d’Obertament.

Els resultats de la diagnosi s’han compartit amb diversos grups d’interès a través d’una consulta online. Entre els agents participants destaquen els serveis de salut/socials, les persones activistes, les entitats de familiars o mixtes i les administracions públiques.

Finalment, s’han realitzat diverses sessions de treball a partir de les quals s’ha construït el document de Pla Estratègic, aprovat finalment l’octubre del 2020.

Per a més informació: https://obertament.org/ca