L’abandonament escolar prematur (ESL – early school leavers) és una problemàtica complexa que cal afrontar, de manera coordinada, des de diverses institucions. En aquest sentit, DEP Institut ha impulsat el projecte “Guiding Cities” o Ciutats Orientadores, aprovat en el marc del programa Erasmus+ de la Unió Europea.

El projecte liderat per DEP Institut té com a principal objectiu promoure la col·laboració entre els diferents agents implicats en l’àmbit de l’educació i l’orientació per tal de millorar la planificació estratègica dels recursos i serveis.

“Guiding Cities” compta amb la participació d’un total de vuit organitzacions, tant de l’àmbit públic com privat, de quatre països europeus: Espanya, Itàlia, Romania i Grècia, i s’ha focalitzat en:

– L’anàlisi de les accions orientadores dutes a terme en quatre països amb contextos diferents a través de grups focals amb diversos agents implicats (tècnics municipals, educadors, orientadors, responsables polítics…).

– El recull de bones pràctiques a nivell nacional i internacional.

– El desenvolupament d’un model de Ciutat Orientadora i un check-list que estableix les possibles accions, actors i necessitats d’una comunitat en relació amb l’orientació i l’aprenentatge al llarg de la vida.

– El pilotatge del model a través dels diferents partners.

El proper 7 de juliol, s’organitzarà a Barcelona una jornada que comptarà amb els diferents partners a nivell internacional on es presentaran públicament tant els resultats de l’estudi com les eines i recursos desenvolupats en el marc del Guiding Cities.

Més informació: http://www.guidingcities.eu/en/

També es pot consultar el monogràfic:

http://www.educaweb.com/publicaciones/monografico/2015/ciudades-orientadoras/