L’EBAS (Equip Bàsic d’Atenció Social) de Badia del Vallès, gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, ha rebut un assessorament portat a terme per D’EP Institut per tal de planificar la implementació de propostes de millora organitzativa al seu equip.

L’assessorament s’ha desenvolupat durant:

  • 3 sessions inicials de contextualització, revisió de la diagnosi realitzada durant 2018 i planificació del treball.
  • 8 sessions de definició tècnica dels projectes de millora.
  • 1 sessió de tancament.

Els aspectes treballats han estat els següents:

  • Assessorament per analitzar la viabilitat de la implementació d’una UGA (Unitat Gestió Administrativa) a partir de la definició del circuit per la gestió de sol·licituds de prestació econòmica i valoració de necessitats.
  • Formació sobre el registre i explotació de la informació al DiBa Hèstia.
  • Formació sobre el DS-DIBA i assessorament sobre la seva aplicabilitat i usos.
  • Assessorament en l’atenció de situacions de risc de maltractament a partir de la definició del circuit d’atenció, tenint en compte els aspectes diferencials entre els casos d’infància i adolescència i els de persones grans o adults en situació de dependència.