DEP Institut, soci del projecte europeu Widening the Future

L’abandonament escolar i la pèrdua de motivació per aprendre són problemàtiques que requereixen una intervenció des de la primera etapa educativa. Per tal d’afrontar aquestes qüestions sorgeix el projecte Widening the Future, finançat per la Comissió Europea en el marc del programa Comenius. Mitjançant aquesta iniciativa es pretén fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre escoles, mestres, tutors, orientadors i psicopedagogs; crear nou coneixement en l’àmbit de l’orientació acadèmica i professional; i identificar recursos pedagògics per a l’alumnat dirigits a prevenir la desorientació i el fracàs escolar.

El projecte Widening the Future s’estructura en una xarxa de socis europeus en la que han participat escoles i mestres de Dinamarca, Espanya, Itàlia, el Regne Unit i Romania. DEP Institut és un dels partners del projecte, juntament amb Provincia di Siena (líder del projecte), Centro Studi Pluriversum (coordinador), Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Cascaid Ltd i University College de Capital.

En cadascun dels països participants s’han realitzat proves pilot amb l’objectiu comú de desenvolupar, provar i avaluar accions en l’alumnat de Primària per tal d’ampliar els seus horitzons i desenvolupar la pròpia capacitat d’autoorientació dels estudiants.

Dins d’aquest projecte, DEP Institut s’ha encarregat de dur a terme una prova pilot en cinc escoles catalanes mitjançant una eina en anglès, Paws in Jobland*, que combina l’orientació educativa amb l’aprenentatge d’idiomes. A través d’aquesta eina els alumnes van poder conèixer diverses professions i descobrir la connexió entre els coneixements i capacitats que desenvolupen a l’escola amb el món laboral.

Més de 14 professors, tutors i orientadors van estar directament involucrats en les activitats de les accions pilot, en les que van participar més de 215 estudiants d’entre 7 i 11 anys. Aquestes accions pilot van ser posteriorment avaluades de manera positiva per estudiants i professors, que les van considerar una millora tant pel que fa a la perspectiva dels estudiants sobre les feines i professions disponibles per a ells com pel seu vocabulari en anglès.

*Les escoles interessades en incorporar Paws in Jobland poden contactar amb DEP Institut.