L’Espai Situa’t s’emmarca en el projecte Activa’t, liderat per la Federació Salut Mental Catalunya (FSMC). L’Espai Situa’t és un punt d’informació, orientació i assessorament sobre temes de salut mental.

Els principals objectius de l’estudi que porta a terme DEP Institut són: conèixer la qualitat de la base de dades on es registren les demandes que arriben a l’Espai Situa’t; analitzar el tipus de resposta que s’ofereix als usuaris; i finalment mesurar la satisfacció i l’impacte d’aquest servei.

En aquest sentit, l’anàlisi de la qualitat de la base de dades permetrà valorar l’homogeneïtat de criteris en el registre de la informació. I, pel que fa a l’avaluació de la satisfacció i impacte de l’Espai Situa’t, la realització d’enquestes telefòniques en dos moments temporals diferents ha de permetre recollir, en primer lloc, la valoració de l’atenció rebuda i la satisfacció amb el servei i, posteriorment, l’avaluació de l’impacte que ha tingut l’Espai Situa’t.

Més informació: http://activatperlasalutmental.org/lactivat/el-circuit-activat/espai-situat/