Personnel Satisfaction Surveys (PSS)

DEP Institut, en consorci amb SCYTL i la Universitat Rovira i Virgili, ha rebut finançament per part del Ministeri d’Indústria , Energia i Turisme en el marc del Pla Nacional d’Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (# TSI -020601-2012-15) per tal de desenvolupar una sol·lució innovadora el Personnel Satisfaction Surveys (PSS).

El principal objectiu del projecte és desenvolupar PSS, un sistema innovador per evaluar l’entorn de treball d’una empresa per tal d’incidir en la millora de la productivitat i la satisfacció dels seus treballadors. El resultat del projecte es traslladarà en una plataforma tecnològica que podrà ser comercialitzada entre PIMES i grans empreses.

DEP Institut participarà en les diferents fases del projecte aportant els seus coneixements i àmplia experència en processos d’avaluació.

Avanza