Ciutats amigues amb les persones grans és un projecte promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), per impulsar polítiques dirigides a adaptar les ciutats i el seus serveis perquè les persones grans visquin amb seguretat, mantinguin la seva salut i participin en la vida de la ciutat. La idea de base és que una ciutat amiga de les persones grans és una ciutat per a totes les edats.

L’any 2011, Manresa va ser reconeguda Ciutat amiga de la gent gran per l’Organització Mundial de la Salut. Per aquest motiu, treballa per donar resposta a les inquietuds de les persones grans, recollides a través d’un procés participatiu.

En aquest context, la Diputació de Barcelona ha comptat amb la col·laboració de DEP Institut per tal d’avaluar els resultats del projecte “Ciutats Amigues de les Persones Grans” a la ciutat de Manresa. Els objectius de l’avaluació han estat avaluar si la població diana del projecte s’està beneficiant, i avaluar el projecte en quant a funcionament i organització interna.

Per assolir aquests objectius, s’han recollit indicadors, realitzat enquestes a població general i a persones de més de 65 anys, entrevistes i grups de discussió.

Més informació:
https://www.manresa.cat/web/article/4282-manresa-ciutat-amiga-de-la-gent-gran