Els dies 3 i 4 de juny de 2018 va tenir lloc la última reunió internacional del projecte europeu liderat per DEP Institut Keyway. Aquesta reunió, organitzada per HdBA a la ciutat alemanya de Manheim, es va centrar en la presentació de la versió final de la guia i es va debatre sobre la fase de prova de les eines amb els serveis d’orientació i els i les professionals.

Per una altra banda, durant els mesos de juny i juliol, es celebraran els seminaris finals als quatre països participants. A Barcelona, el 5 de juliol tindrà lloc el seminari pràctic “Avaluació de l’impacte dels serveis d’orientació”. Durant la sessió, al Pati Manning de la Diputació de Barcelona, es debatrà sobre l’avaluació de l’impacte dels serveis d’orientació i com aquesta permet posar en valor i mesurar la qualitat dels serveis d’orientació, a més de proporcionar evidències per influir en el disseny de les polítiques públiques d’orientació.

Podeu trobar més informació a la pàgina web del projecte: www.keywayproject.eu