D’EP Institut ha portat a terme un estudi amb l’objectiu de conèixer quina ha estat la percepció de la població del municipi de Sant Cugat sobre la situació viscuda durant la pandèmia de la COVID-19.

Entre els dies 6 i 22 de maig del 2020 s’han recollit un total de 915 enquestes online vàlides, amb informació sobre:

·         La situació de la població: estat, efectes, preocupacions, canals d’informació…

·         Valoració dels serveis públics i de les diferents administracions.

·         La valoració de les accions del govern municipal així com la identificació de les necessitats no cobertes.