L’Ajuntament de Sant Cugat es va dotar l’any 2003 d’un Observatori Sociològic, amb la finalitat de recollir l’opinió dels ciutadans i ciutadanes sobre el seu municipi i la gestió municipal. L’objectiu principal d’aquest instrument és copsar el coneixement i la valoració de la població sobre la pròpia ciutat i sobre les actuacions, serveis i equipaments de l’Ajuntament.

 

L’Observatori Sociològic i els Indicadors Estratègics permeten una anàlisi continuada i un seguiment de l’opinió dels ciutadans i ciutadanes sobre l’estat de la ciutat, els seus problemes i l’avaluació dels objectius estratègics de l’Ajuntament i les polítiques públiques implantades. En aquest sentit, els principals àmbits d’interès de l’observatori són: la ciutadania, la ciutat, els serveis i el govern municipal.

 

DEP Institut torna a col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per al període 2017-2019 en el seu Observatori Sociològic, amb la realització d’estudis tant quantitatius com qualitatius, que inclouen la realització anual de tres enquestes telefòniques i de tres grups de discussió anuals, l’actualització i manteniment d’un sistema d’indicadors socials, la gravació de les enquestes i els informes de resultats corresponents.

 

Per a més informació:

http://observatori.santcugat.cat/