DEP ha col·laborat amb Grameimpuls en la realització d’una anàlisi del context formatiu d’aquesta localitat del Barcelonès

Amb el propòsit de conèixer les necessitats formatives de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, Grameimpuls, empresa pública al servei de la ciutadania per promocionar l’ocupació i l’activitat empresarial, li ha encarregat a DEP Institut la realització d’un Mapa de la Formació Professional del municipi.

Amb aquest objectiu DEP, com a empresa especialitzada en educació, formació i treball, ha entrevistat personalment membres de la comunitat socioeducativa de la ciutat i també a representants clau de l’entorn laboral perquè aportessin la seva visió sobre l’actual oferta formativa i les necessitats de la població, així com una aproximació a les tendències futures de la demanda del mercat laboral.

En paral·lel, s’ha dut a terme una exhaustiva recerca d’informació i la seva posterior anàlisi. A més, s’ha celebrat una sessió de debat i de recopilació de propostes amb representats de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per incorporar totes les conclusions a l’informe de resultats. En aquest, d’una banda, es detecten els diferents perfils de les necessitats formatives, i d’una altra, s’examinen els recursos existents al municipi, tant pel que fa a la infraestructura productiva, de centres educatius i de formació, com d’espais d’educació no formal.