4DEP ha participat en la realització del projecte sobre el mercat de treball de les enginyeries i els estudis tècnics

Tot i que s’ha produït un augment de la taxa d’atur dels professionals TIC, passant d’un 4,1% a l’2008 al 10,7% l’any 2010, aquesta se situa 7,2 punts percentuals per sota de la corresponent a Catalunya per el primer trimestre de 2010.

S’estima que el 2009 la xifra de persones ocupades en oficis TIC s’ha reduït el 3,5% respecte al 2007, passant de 115.000-111.000 professionals. La reducció d’ocupats TIC és inferior a la disminució experimentada pel conjunt d’ocupats a Catalunya, que va variar a la baixa un 9,2%, passant de 3.510.600-3.188.900 persones. Com a resultat, el pes de l’ocupació TIC en el total de l’economia catalana ha crescut del 3,28% al 3,48%. Així es desprèn de l’estudi La situació laboral, oportunitats i perspectives dels professionals TIC a Catalunya, 2010 impulsat per la FOBSIC i el Programa Enginycat del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i realitzat per DEP Institut. Aquest projecte s’ha confeccionat de manera paral·lela a l’estudi de la situació laboral, oportunitats i perspectives del conjunt de professionals titulats en carreres de l’àrea tècnica a Catalunya. En aquest marc, s’ha dut a terme una anàlisi específica dels professionals del sector TIC, en la línia de l’estudi que es va publicar al desembre de 2008 amb la finalitat de captar l’evolució d’aquest col·lectiu dins el mercat de treball català.

De l’estudi també s’extreu que encara 8 de cada 10 ocupats TIC tenen uns ingressos superiors al salari brut anual mitjà de Catalunya (22.100,86 €), el nivell salarial és l’aspecte amb el qual els professionals estan menys satisfets, especialment en el cas del col·lectiu d’Electrònica, els professionals amb nivel de Cicle Formatiu i el personal operatiu.

Condicions laborals

Pel que fa a les condicions laborals, de l’estudi s’extreu que la modalitat de contractació predominant entre els ocupats TIC per compte d’altri és la indefinida, amb el 72,3%. No obstant això, respecte de 2008 el nombre de professionals TIC ocupats per compte propi ha crescut del 14,5% al ​​16,3% del total.

Formació complementària

El 90,4% professionals considera que es dóna una necessitat de reciclatge constant que pot minvar atractiu als estudis TIC. El 66,2% ha realitzat algun tipus de formació complementària en els últims dos anys. D’aquests, el 61,4% de professionals, ho ha fet per aprofundir en coneixements específics de la seva àrea de formació. A més, 4 de cada 10 han cursat formació per millorar competències transversals, com poden ser els idiomes.

Percepció

La percepció del sector i l’exercici professional TIC per part dels professionals és bona i això es plasma en el fet que el 65,1% dels professionals TIC tornaria a triar la mateixa formació. Els professionals TIC que han cursat cicles formatius o estudis de nivell inferior són els que més es plantegen canviar de feina. Els aspectes més valorats a l’hora de considerar aquest canvi són el desenvolupament de tasques de més nivell o de valor afegit i les millores salarials.